zaduzenost

BiH

Republika Srpska zadužena na međunarodnom tržištu za 168,3 miliona eura