Zora Vidović

BiH

Vidović: Neće biti smanjenja plata, penzije će biti povećane

BiH

Vidović: Deficit u budžetu RS 412 miliona KM, zaduženje ide na 678 miliona

BiH

Ministrica finansija RS: Promijeniti Zakon o centralnoj banci BiH

BiH

Vidović: Neophodno restrukturisanje pojedinih javnih preduzeća u RS

BiH

Zora Vidović: Rasteretiti privredu