BiH

Zora Vidović: Rasteretiti privredu

Autor: Biznis.ba
Zora Vidović: Rasteretiti privredu

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da će se u dogovoru sa socijalnim partnerima raditi na rasterećenju privrede u dijelu direktnih poreza, s obzirom da je opterećenje rada u Srpskoj visoko.

Vidovićeva je rekla da će resorno ministarstvo raditi kalkulacije između visine opterećenja rada i poreza na dobit i eventualnog uvođenja poreza na dividendu, te, s druge strane, indirektnih poreza koji su u nadležnosti institucija BiH.

"U ovaj proces treba ući oprezno i stručno radi dobijanja što boljih rješenja", rekla je Vidovićeva za "Euroblic".

Kada je riječ o vraćanju stope poreza i doprinosa na nivo iz 2008. godine, Vidovićeva je navela da su smjernicama za razvoj privrede, koje je Vlada pripremala ove godine zajedno sa poslodavcima i Privrednom komorom, zacrtani okviri na kojima će se raditi na ovom polju poreske politike.

"Za svaku godinu koja slijedi biće sačinjeni operativni planovi koji će sadržavati smjernice za kretanja na godišnjem nivou. U narednoj godini planirano je da se poslodavcima refundira porodiljsko odsustvo u iznosu 80 odsto bruto plate, a u 2020. planirano je stoodstotno refundiranje bruto plate", najavila je Vidovićeva.

Govoreći o mogućnostima povećanja minimalne plate radnika, Vidovićeva je rekla da su u narednom periodu planirane izmjene u okviru oporezivanja dohotka građana da bi se uradila preraspodjela i došlo do dodatnog povećanja plata, uz proširenje poreske osnovice poreza na dohodak.

"Akcenat se stavlja na oporezivanje prihoda od udjela u kapitalu i dogovor u vezi sa povećanjem najniže plate vodiće se sa socijalnim partnerima. U odnosu na ovu godinu, rashodi za lična primanja su u budžetu za 2019. uvećani za 33,8 miliona KM, zbog obaveza proisteklih iz Memoranduma o zajedničkim mjerama za period 2018-2020, radi izjednačavanja plata radnika u obrazovanju i kulturi sa platama radnika u drugim oblastima javne uprave", podsjetila je Vidovićeva.

Kada je riječ o rješavanju problema velikih poreskih dugovanja javnih zdravstvenih ustanova, Vidovićeva je navela da će u ovom procesu biti okončana analiza neizmirenih obaveza, uključujući izradu modela za izmirenje obaveza svake pojedinačne ustanove, prenosi Srna.

"Radiće se na uvođenju trezorskog sistema u zdravstvene ustanove i Fonda zdravstvenog osiguranja, a uslijediće normiranje mreže zdravstvenih ustanova i iznalaženje novih modela finansiranja zdravstvenog sistema, uz definisanje jasne odgovornosti svih aktera", istakla je Vidovićeva.

Ona je rekla da reforme u zdravstvenom sistemu ne mogu biti završene u narednoj godini, ali da će se na tome ozbiljno raditi.

Vidovićeva je poručila da će resorno ministarstvo biti fokusirano na jačanje fiskalne i finansijske stabilnosti Srpske i dodala da je uvjerena u nastavak pozitivnih makroekonomskih trendova, što će omogućiti nesmetano ispunjavanje svih planiranih obaveza.

"Finansijska disciplina je važna, a radićemo na povećanju konkurentnosti privrede uz strateški cilj da suzbijemo sivu ekonomiju", poručila je Vidovićeva.

Biznis.ba