U otkup zemljišta za autocestu Mostar jug – Kvanj dosad uloženo 1,4 milijuna KM

Prije pet mjeseci počela je eksproprijacija zemljišta za dionicu autoceste Mostar jug – Kvanj koja prolazi kroz katastarske općine Hodbina, Malo Polje, Kosor, Ortiješ, Gnojnice Donje i Blagaj u ukupnoj dužini od 9 kilometara. Sve navedene katastarske općine administrativno pripadaju području Grada Mostara čija imovinsko-pravna služba provodi postupak eksproprijacije u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH, izvijestili su u utorak iz Autocesta FBiH.

Izvršen je terenski obilazak svih parcela na dionici o čemu je Služba za nekretnine Grada Mostara sačinila zapisnike o uviđaju na terenu u cca 200 predmeta. Više od 90 posto vlasnika i njihovih punomoćnika na terenu se na zapisnik izjasnilo da se ne protivi postupku eksproprijacije.

Do sada je doneseno ukupno 50 rješenja o eksproprijaciji i ni na jedno od njih nije uložena žalba iako se ona odnose na parcele u privatnom vlasništvu. Većina preostalih rješenja je u proceduri i očekuje se njihovo brzo donošenje.

Nakon njihove pravomoćnosti i dostave nalaza imenovanih stalnih sudskih vještaka s procjenama zakazane su ukupno 33 rasprave za sporazumno određivanje naknade za ekspropriranu nekretnine i zaključeno je ukupno 33 sporazuma o naknadi te je za većinu njih već isplaćen novac. Ti sporazumi se odnose na nekretnine u katastarskim općinama Ortiješ, Kosor i Malo Polje.

Što se tiče preostalih 17 predmeta u kojima su donesena rješenja, iščekuju se termini rasprava o sporazumnom određivanju cijena koje određuje Grad Mostar, kao voditelj postupka.

Do sada je JP Autoceste FBiH po osnovu izuzimanja zemljišta za potrebe izgradnje autoceste Mostar jug – Kvanj isplatilo preko 1,4 miliona maraka na osnovu rješenja koji su donijele općinske komisije zadužene za provedbu postupka eksproprijacije i na osnovu nalaza stalnih sudskih vještaka koji su imenovani od strane Grada Mostara.

Zasad je ukupno otkupljeno 28.309 m2 zemljišta u privatnom vlasništvu.

U katastarskoj općini Ortiješ, prvoj u kojoj je započet postupak eksproprijacije na dionici Mostar jug – Kvanj, zasad je otkupljeno oko 30 posto ukupne površine zemljišta i okončano više od 35 posto predmeta potpune eksproprijacije bez ijedne žalbe na rješenja ili prigovora na naknadu za eksproprirano zemljište.

Postupak eksproprijacije za autocestu Mostar jug – Kvanj je započeo na osnovu zakonski usvojenih dokumenata, i to Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH Autocesta na Koridoru Vc i Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionice Mostar jug – Tunel Kvanj na trasi Koridora Vc.

U skladu s istima i Elaboratom eksproprijacije na poddionici Mostar Jug – Kvanj podnesen je prijedlog za eksproprijaciju nakon svih prethodnih radnji predviđenih Zakonom o eksproprijaciji FBiH.

Izgradnjom dionice Mostar jug – Buna koja je podijeljena na dvije poddionice Mostar Jug – Kvanj i Kvanj – Buna (tunel Kvanj), povezat će se Mostar s europskom mrežom autocesta i činiti funkcionalnu neprekinutu autocestu od granice Bijača pa sve do ulaska u Mostar, što je od neprocjenjivog značaja za bh. građane, kompanije i poduzetnike, stoji u izvješću.

 

(FENA)