U RS-u u maju više od 22 hiljade turista

U maju 2021. godine u Republici Srpskoj ostvarena su 22.173 dolaska turista, što je u odnosu na april 2021. godine više za 57,1 posto i 53.942 noćenja turista, što je u odnosu na april 2021. godine više za 31,9 posto.

Od ukupnog broja turista u maju 14.248 njih su bili domaći, a 7.925 strani.

Broj dolazaka turista u maju 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine veći je za 839,9 posto, a broj noćenja veći je za 698,7 posto.

Veliki porast indeksa u maju 2021. je direktna posljedica bolesti Covid-19, jer su u istom periodu prošle godine objekti za smještaj gostiju bili gotovo u potpunosti zatvoreni.

U prvih pet mjeseci RS je posjetilo 92.509 turista – 59.795 domaćih i 32.714 stranih. Ukupno je ostvareno 255.196 noćenja, od čega su domaći turisti ostvarili 165.284, a strani 89.912 noćenja, podaci su entitetskog Zavoda za statistiku.

Među stranim turistima u prvih pet mjeseci ove godine najviše je bilo gostiju iz Srbije 18.485, zatim Hrvatske 4.768, Slovenije 1.838, Crne Gore 1.665, Njemačke 677, Austrije 651, Italije 496 itd.

U maju 2021. godine Republika Srpska je raspolagala sa 10.847 stalnih ležaja.

Biznis.ba / FENA