BiH

Aluminij ugašen, višemilionski kriminal ugledao svjetlo dana

Autor: Biznis.ba
Aluminij ugašen, višemilionski kriminal ugledao svjetlo dana
Opsežan izvještaj o kriminalnim radnjama u mostarskom Aluminiju ugledao je svjetlo dana. Inspektori finansijske policije dostavili su Tužilaštvu HNK izvještaj o poslovanju Aluminija za period od 2014. do 2019. godine.

Izvještaj potvrđuje ono o čemu javnost i eksperti upućeni u poslovanje Aluminija odavno govore: bosanskohercegovački privredni gigant je sistematski uništavan godinama i sve Uprave od 2014. do 2019. godine, dakle do dana gašenja snose odgovornost za to.

U izvještaju stoji da Skupština „Aluminij“ d.d. nije održana u 2018. godini čime je društvo postupilo suprotno Zakonu o privrednim društvima FBiH.

- Nesazivanjem Skupštine Nadzorni odbor je postupio suprotno svojim nadležnostima definiranim člankom 229. stavak (4) i člankom 257. točka l) Zakona o privrednim društvima F BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 81/15), navodi se u Izvještaju.

- Uprava privrednog/ gospodarskog društva je u većini slučajeva zaključenim ugovorima sa kupcima prouzrokovala štetu privrednom/gospodarskom društvu „Aluminij“ d.d. Mostar na način da se prodajna cijena proizvoda „formirala“ na razinu koja je ispod ekonomski opravdane cijene što je rezultiralo stvaranje gubitka prodajom proizvoda  (trupci, inogt, blok, žica) privrednog /gospodarskog društva „Aluminij“ d.d. Mostar.Radi se o poslovnoj politici uprava i nadzornih odbora privrednog/gospodarskog društva koju je nemoguće ekonomski opravdati i objasniti  jer je ista vođena mimo ekonomskih principa i tržišne logike i kao takva je vodila ka neminovnom zaustavljanju proizvodnje i  otpuštanju uposlenih, navedeno je u izvještaju.

- Za 2017. godinu je karakteristična jedinična cijena električne energije koja je ostvarena u poslovanju tj. trgovini elektrčnom energijom sa JP „Elektroprivreda BIH“ d.d. Sarajevo, te nagli raskid suradnje i ulazak privrednog društva „PPD“ d.o.o. Sarajevo, navedeno je u izvještaju Finansijske policije.

Proizvodi ispod cijene

Osim kršenja zakonskih propisa i lažnog prikazivanja stanja i imovine Društva, temeljni problem Aluminija je što je gotovi proizvod u kontinuitetu prodavan ispod proizvodne cijene. To je bilo moguće jer nisu postojali pravilnici o određivanju cijene i kriterijima, već je svaka uprava sebi priskrbila “diskreciono pravo” da, prilikom prodaje odredi visinu premije koja se dodaje na berzansku cijenu i tako formira prodajnu cijenu prema krajnjem kupcu koja je bila različita od kupca do kupca.

Samo po ovom osnovu, prema nalazu Finasijske policije, Aluminij je oštećen za 205 miliona maraka.

Osim toga, problem je što je Aluminij od istih pravnih lica dobavljao sirovine i istim tim kompanijama prodavao gotove proizvode po nižim cijenama od proizvodnih.

“Društvo Aluminij d.d. Mostar nije imalo niti jedan matični segmet  procesa nabavke sirovina i materijala za proizvodnje  koji  je bio autonoman, već je iste po vrlo nepovoljnim uslovima nabavljalo od dobavljača koji su istodobno bili i najveći kupci gotovih proizvoda (output), te se cijelo poslovanje privrednog/ gospodarskog društva svelo na dominantno i po društvo štetne kompenzacije koje su višestruko generirale manjak novčanih sredstava za bilo koji drugi način poslovanja i značajno utjecalo na negativne novčane tokove privrednog/gospodarskog društva (povećalo zaduživanje i troškove zaduživanja)” – stoji u nalazu Finansijske policije.

Direktori imali dobavljače

Inspektorima je posebno upalo u oči da je dolaskom svakog novog direktora u Aluminij DD Mostar, odmah vršena promjena dobavljača osnovnih sirovina (električna energija, koks, glinica, smola za anode) što je simptomatično i otvara prostor za zaključak daje svaki direktor imao “svog” dobavljača.

- Kontrolom nabavke sirovina (glinica, petrol koksa, smola za anode, Al fluorid, silicij, magnezij metal, ingot) od domaćih i inozemnih dobavljača ovlaštena službena osoba/inspektori zaključuju da je gotovo uvriježena praksa da se izborom novog direktora privrednog/gospodarskog društva u pravilu bez ozbiljnih prethodnih analiza, komparacija i simulacija mijenjaju i dobavljači sirovina, što je neoubičajena praksa za  profil i djelatnost privrednog/gospodarskog  društva.  Privredno/ gospodarsko društvo Aluminij d.d. Mostar  je sirovine nabavljalo od dobavljača koji su istodobno bili i najvažniji kupci gotovih proizvoda („Glencore International“ AG, „Primorka“ d.o.o. Široki Brijeg, „FEAL“ d.o.o. Široki Brijeg, „FE-AL“ d.o.o. Mostar, „Prvo plinarsko društvo“ d.o.o. Sarajevo, „Erdal“ d.o.o. Sarajevo). Obveze su se uglavnom  izmirivale obračunskim plaćanjima što je dovelo do manjka novčanih sredstava i negativno utjecalo na novčane tokove. Sa pojedinim dobavljačima su zbog nemogućnosti izmirenja obveza potpisivani ugovori o obročnoj otplati duga, a tako ugovoreni iznosi su prikazivani kao obveze po kreditima i otplaćivani u anuitetima, stoji u Izvještaju.

Kršen zakon o finansijama

Uvidom u elektronski dokument pod nazivom „Analitika po godinama“ koji sadrži sva knjiženja utvrđeno je da je u periodu 01.01.2019. do 30.06.2019. godine, temeljem kompenzacija, cesija i asignacija evidentirano zatvaranje dugovanja i potraživanja u ukupnom iznosu od 16.177.854,48 KM (sa poslovnim partnerima u zemlji), 15.629.885,72 KM (sa inozemnim poslovnim partnerima) i 141.292.316,20 KM (sa Glencorom), te da navedene kompenzacije, cesije i asignacije nisu u skladu sa  odredbama člana 18. stav (7) Zakona o financijskom poslovanju

Nečinjenje Uprave i Tužlaštva

Uvidom u sadržaj zapisnika sa održanih Skupština Društva do kraja kontroliranog perioda (10.07.2019.) utvrđeno je i da Skupština nije razmatrala nikakva pitanja vezana za konsolidaciju iako je Grupa malih dioničara „Aluminij“ d.d. Mostar (DIAL) predlagala da se pitanja vezana za realizaciju konsolidacije uvrsti u dnevni red.

Nakon ovog Izvještaja na potezu je Tužilaštvo HNK, koje bi trebalo procesuirati  evidentni kriminal u Aluminiju. Međutim, u ladicama ovog Tužilaštva odavno stoje predmeti pa i raniji nalazi Finansijske policije koji nikad nisu uobličeni u bilo kakvu optužnicu.

Biznis.ba / Vijesti.ba