BiH

BH K CIGRE – Izazovi cyber sigurnosti u elektroenergetskim kompanijama

Autor: Biznis.ba
BH K CIGRE – Izazovi cyber sigurnosti u elektroenergetskim kompanijama

Bosanskohercegovački komitet Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme –(BH K CIGRÉ) organizuje stručnu raspravu posvećenu izazovima cyber sigurnosti u elektroenergetskim kompanijama.

Sposobnost nove generacije elektroenergetskih sistema (nazvanih Smart Grid) da proizvodi, prenosi i isporuči energiju izuzetno je zavisna od informacionih i komunikativnih sistema i njihove tehnologije.

– Učesnici skupa će među ostalim diskutovati o tome kako se može povećati povjerenje u električnu mrežu i mrežne usluge i osigurati da njihove mjere sigurnosti zadovoljavaju potrebe nove generacije elektroenergetskih sistema, Smart Grid – kazao je Feni predsjednik BH K CIGRE Edhem Bičakčić.

Posebna pažnja bit će posvećena upoznavanju cyber rizika u energetskoj industriji, preispitivanju trenutne prakse cybersecuritya u vezi sa sredstvima informacijske i operativne tehnologije, te okruženja u kojima djeluju, kao i identifikovanju nedostataka u praksi i preispitivanju resursa koji su na raspolaganju za podršku organizacijama u poboljšanju cyber sigurnosti u njihovim sistemima.

Stručna rasprava u formi okruglog stola bit će održana 13. juna u Sarajevu u Akademiji nauka i umjetnosti BiH. Suorganizatori su: Elektroprenos BiH, elektroprivredne organizacije iz BiH – EP BiH, ERS EP HZHB; regulatorne organizacije iz BiH – DERK, FERK i REERS, zatim Nezavisni operator NOSBiH i elektroprivredna organizacija iz regije – HOPS Sektor za ICT.

Biznis.ba / FENA