BiH

Čaušević: Previše novca u malom broju zemalja je izvor ekonomskih poremećaja

Autor: Biznis.ba
Čaušević: Previše novca u malom broju zemalja je izvor ekonomskih poremećaja

Dopisni član Akademije nauka i umjetnosti BiH Fikret Čaušević izjavio je danas u Sarajevu da je velika koncentracija finansijskih sredstava u malom broju zemalja u svijetu izvor globalnih ekonomskh poremećaja.

- Naglasak mojih dvadesetogodišnjih istraživanja je na pretjerano velikoj koncentraciji finansijskih sredstava u sedam zemalja u svijetu, prvenstveno u SAD-u, Velikoj Britanijie i Luksemburgu - pojasnio je Čaušević na predavanju  "Finansijska globalizacija, ekonomski rast i otvorena pitanja ekonomske nauke".

Dodao je da su posljedice te velike koncentracije česte finansijske krize, što predstavlja jedan od najznačajnijih problema današnjice.

- Afrika kao kontinent učestvuje samo sa 1,25 posto u ukupnim svjetskim finansijskim zalihama akumuliranim do 2017., a to je drugi najmnogoljudniji kontinent na kojem živi 16,5 posto svjetskog stanovništva - istakao je Čaušević.

Također, rekao je i da u svijetu danas ne postoje adekvatne finansijske institucije koje mogu riješiti problem velikog zaostajanja i velikog siromaštva u Africi.

- S druge strane, Azija je napravila veliki napredak, ali to je i kontinent na kojem postoje najveće razlike između nivoa razvijenosti zemalja - kazao je Čaušević.

Potcrtao je da su SAD i Kina, kao dvije najveće ekonomije na svijetu, istovremeno i najveći izvori potencijalnih globalnih problema.

Precizirao je da je koncentracija finansijskih sredstava u SAD-u izuzetno velika - oko 64.000 milijardi dolara, a ekonomska politika zemlje je bazirana na deficitima tekućeg računa koji su se akumulirali i napravili globalni problem.

- To je zato što je monetarna politika SAD-a najuticajnija na svijetu i svaki poremećaj u toj zemlji se neminovno prelijeva na sve kontinente - naveo je Čaušević.

Dodao je da je Kina uspjela riješiti veliki broj svojih problema, ali je akumulirala velika finansijska sredstva i imala je najbržu stopu rasta kreditne aktivnosti, što mora imati za posljedicu ozbiljne probleme.

Čaušević tvrdi da su, uz trgovinski rat koji SAD vodi protiv Kine, to potencionalno dva najveća izvora budućih finansijskih poremećaja.

Istakao je da treba davati naglasak na pozitivne strane bh. ekonomije jer smo mi jedina zemlja na tlu Evrope koja je pretrpila tako velika ratna razaranja, a štete su veće od zbirnih šteta svih ostalih zemalja bivše Jugoslavije zajedno.

- Te fakte svaki ozbiljan analitičar mora uzeti u obzir kao startne osnove za poređenje rezultata  zemalja u tranziciji - rekao je Čaušević.

(FENA)