BiH

CIGRE BiH - Fokus na naprednim tehnologijama

Autor: Biznis.ba
CIGRE BiH - Fokus na naprednim tehnologijama

Na sjednici Upravnog odbora Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (BH K CIGRE) ove sedmice u Sarajevu bit će riječi o njihovim brojnim aktivnostima planiranim u ovoj godini.

Posebna pažnja bit će posvećena tradicionalnom, sada već 14. savjetovanju CIGRE planiranom za jesen u Neumu i saradnja sa Društvom za razvoj, promociju i primjenu naprednih tehnologija iz Sarajeva.

Komitet je na adrese brojnih kompanija iz oblasti elektroenergetike i onih koje tehnološki podržavaju taj sistem već uputio poziv da u toku savjetovanja izlože i promovišu svoje proizvode, a njihovi stručnjaci učestvuju u razmatranju brojnih tema koje će se baviti svim područjima planiranja, održavanja i razvoja elektroenergetskih sistema, rečeno je Feni u BH K CIGRE.

-   Održavanje i razvoj stručne i naučne zajednice u ovom području je preduvjet pouzdane proizvodnje, prenosa i korištenja električne energije kao odlučujućeg činitelja moderne civilizacije - izjavio je tim povodom Edhem Bičakčić, predsjednik BH K CIGRE.

U tom kontekstu treba posmatrati i saradnju ovog komiteta sa Društvom za razvoj, promociju i primjenu naprednih tehnologija sa kojim će biti suorganizator  naučnog simpozija o naprednim elektroenergetskim sistemima, kvaliteti električne energije i kompjuterskom modeliranju. Taj simpozij će biti dio stručnih aktivnosti predviđenih programom Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka (BHAAAS) u junu ove godine.

Biznis.ba / FENA