BiH

Dug RS-a oko 5,4 milijarde KM, u narednoj godini zaduženje za još 371 milion

Autor: Biznis.ba
Dug RS-a oko 5,4 milijarde KM, u narednoj godini zaduženje za još 371 milion
Ukupni dug Republike Srpske (RS) na kraju oktobra ove godine iznosio je pet milijardi i 371,55 miliona KM.

Po preliminarnim podacima entitetske vlade, ukupni dug, koji podliježe zakonskom ograničenju iznosi pet milijardi i 310,4 miliona KM ili 50,33 posto procijenjenog BDP-a za 2018. godinu (procijenjeni iznos BDP-a za 2018. godinu iznosi  10,5 milijardi KM).

Stanje javnog duga tog bh.entiteta, koji podliježe zakonskom ograničenju, na dan 31. oktobar 2018. godine, iznosi četiri milijarde i 67,5 miliona KM (38,55 posto  BDP-a).

RS će se i u narednoj godini dugoročno zadužiti u maksimalnom iznosu do 371 milion KM.

Navedena sredstva će biti upotrijebljena za budžetske rashode, navedeno je u Prijedlogu odluke o dugoročnom zaduživanju tog bh.entiteta, a koji će biti razmatran na sjednici Narodne skupštine RS 21. decembra.

Pomenuti iznos sredstava taj bh.entitet pokušat će iznaći kreditnim zaduženjem kod Međunarodnog monetarnog fonda, domaćih i inostranih kreditora, emisijom dugoročnih hartija od vrijednosti na domaćem i na međunarodnom finansijskom tržištu.

Biznis.ba / FENA