BiH

Kako su se uprave Aluminija rasipale novcem: Swarovski nakit i 200.000 eura nagrade za direktora

Autor: Biznis.ba

Finansijska policija Federacije BiH i revizori su još prije nekoliko godina upozorili na katastrofalno stanje u kompaniji Aluminij iz Mostara. Zvanični izvještaji pokazali su kako su bivše uprave enormna sredstva posrnulog hercegovačkog diva trošile na isplatu nagrada bivšim direktorima, kupovinu Swarovski nakita, kao i Armani, Boss, D&G, Gucci i J.Lo parfema

Za manje od četiri godine dug Aluminija iz Mostara porastao je sa 213,8 miliona KM na 350 miliona KM. Proporcionalno rastu ukupnog duga rastao je i dug prema Elektroprivredi HZHB koji je krajem 2014. godine iznosio 120,8 miliona KM dok danas iznosi 184 miliona KM.

Portal Klix.ba je još u aprilu 2015. godine objavio povjerljivi izvještaj o analizi poslovanja Aluminija koji je ova kompanija naručila od revizorske kuće. Ukupan dug Aluminija 31. decembra 2014. godine iznosio je nevjerovatnih 213,8 miliona maraka, što uključuje 120,8 miliona KM duga prema Elektroprivredi HZHB i 67,3 miliona KM duga prema kreditnim institucijama.

Revizori su tadašnju upravu Aluminija upozorili da u 2015. godini dospijeva dodatnih 111 miliona KM duga te da je poslovanje Aluminija neefikasno i neprofitabilno, odnosno da je kompanija prezadužena i da nije u mogućnosti vraćati dospjele finansijske obaveze.

Aluminiji je 2013/14. godine poslovao s negativnom bruto maržom, što znači da iz prodajnih cijena aluminija nije uspijevao pokriti ni proizvodne troškove. Takvo poslovanje dovelo je do gubitka od 123 miliona KM.

U izvještaju je navedeno da je Aluminiji u periodu 2013/14. ugovarao prodajne premije na nivoima koji su bili ispod tržišnih te da se na pregled troškova 849 zaposlenika, čija je prosječna plaća 2.454 KM u 2014. godini izdvajalo ukupno 34,6 miliona KM.

Nagrade direktorima za "nemjerljive doprinose"

Revizori su naveli i da je prosječna plaća u Aluminiju 2013. godine iznosila 3.210 KM, 2014. godine 2.454 KM, a u prva dva mjeseca 2015. godine 2.529 KM. O načinu na koji se nekadašnje rukovodstvo Aluminija odnosilo prema poslovanju kompanije dovoljno govori podatak da je plaća bivšeg direktora Aluminija Ive Bradvice u aprilu 2013. iznosila nevjerovatnih 20.036 KM.

Ostali direktori Aluminija Mladen Galić (9.423 KM), Željko Boras (9.091 KM), Marinko Ivanović (6.534 KM), Ante Rezić (6.022 KM), Bruno Čale (5.927 KM) i Josip Đogić (5.741 KM) također bili su skupo plaćeni za svoj (ne)rad.

Pored toga, Klix.ba je u maju 2015. godine objavio i do tada nepublikovane detalje iz izvještaja Finansijske policije FBiH, a koja je konstatovala brojne nepravilnosti u radu rukovodstva ove kompanije na čelu s bivšim direktorima Ivom Bradvicom i Mijom Brajkovićem, prema kojim je Brajković u dva navrata na ime nagrade primio nevjerovatnih 200.000 eura s računa mostarske firme.

Nadzorni odbor Aluminija je 13. januara 2005. godine usaglasio tačku o odlasku u penziju generalnog direktora Mije Brajkovića, odnosno usaglasio je otpremninu u vrijednosti od 100.000 eura za Brajkovića te naknadu za njegov daljnji angažman u iznosu od 15.000 KM.

Također, Aluminij je 28. decembra 2005. godine donio odluku da se Brajkoviću isplati iznos od 100.000 eura na ime nagrade, uz obrazloženje da je Brajković dao "nemjerljiv doprinos tokom modernizacije" Aluminija. Odluku o isplati 100.000 eura nagrade Brajkoviću potpisao je predsjednik Nadzornog odbora Aluminija Ivo Lasić.

U izvještaju stoji da je na temelju kopije uplatnica utvrđeno da je Miji Brajkoviću 10. janura 2006. godine uplaćeno 195.583 KM na tekući račun, kao i 68,970 posto poreza na dodatna primanja u iznosu od 134.893,60 KM.

Dvije godine poslije, 19. oktobra 2007. godine, Nadzorni odbor Aluminija odlučio je ponovo nagraditi Brajkovića te mu isplatiti iznos od 100.000 eura na ime nagrade do 31. janura 2008. godine. Ponovo je Aluminij nagradu obrazložio "nemjerljivim radom i zalaganjem".

Armani, Boss, D&G, Gucci i J.Lo

U izvještaju se navodi da se pri donošenju odluke o nagrađivanju Brajkovića Nadzorni odbor Aluminija pozvao na član 74. statuta u kojem se navodi o čemu Nadzorni odbor treba i može da odlučuje te da se u navedenom članu ni pod jednom tačkom ne navodi odlučivanje o isplatama posebnih nagrada i da je u skladu s tom odlukom o isplati posebnih nagrada nanesena šteta Aluminiju u iznosu od 391.166 KM.

Nadzorni odbor Aluminija je 30. aprila 2009. godine donio odluku kojom se odobrava daljnje angažovanje Mije Brajkovića na planu strateškog razvoja Aluminija uz obrazloženje da se, s obzirom na njegov uspješan rad kao direktora te njegovo veliko iskustvo u aluminijskoj industriji, gdje je dao nemjerljiv doprinos, kao i potrebu daljnjeg strateškog razvoja firme, angažuje na osnovu ugovora o pružanju usluga specijalnog konsultanta.

Ovim ugovorom Brajkoviću je regulisana novčana naknada za obavljanje posla u iznosu od 10.000 KM mjesečno.

Dana 24. septembra 2009. godine sa žiro računa Aluminija uplaćena je otpremnina na tekući račun Mije Brajkovića na Hrvatsku poštansku banku u Zagrebu u iznosu od 1.158.432,28 (protuvrijednost 310.731,24 KM).

U zaključku izvještaja stoji da je za konsultantske usluge Brajkoviću u periodu 12. juni - 19. novembar 2009. godine isplaćeno nevjerovatnih 60.022,32 KM.

Finansijska policija FBiH ustanovila je i da je samo 2011. na knjigovodstvenom kontu izdvojeno 49.391,36 KM reprezentacija na ured direktora Aluminija.

"Zbog troškova izdvojenih za reprezentaciju, metodom slučajnog odabira uzeto je privredno društvo SIP d.o.o. radi utvrđivanja troškova za proizvode vezane za reprezentaciju privrednog društva Aluminij. Privredno društvo SIP d.o.o. je vršilo isporuku parfema i nakita sa Swarovski kristalima za Aluminij d.d. Pored navedenog, privredno društvo SIP d.o.o. Mostar je također vršilo isporuku materijala i robe široke potrošnje, kao i prijevoza za privredno društvo Aluminij", stoji u izvještaju.

Aluminij je od SIP-a, između ostalog, naručivao Swarovski kristale, satove, svijećnjake, vaze, Swarovski manžetne, stolne satove i privjeske za mobitele. Ukupna razlika u cijeni naručenih Swarovski proizvoda iznosi 16.902,94 KM.

Aluminiji je također naručivao i dekorativnu kozmetiku i parfeme Armani, Boss, D&G, Gucci i J.Lo koji su očito percipirani kao vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda u BiH.

U zaključku finansijske policije stoji da Aluminij nije proveo postupak nabavke robe i usluga, kao ni izvođenje radova u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama, kojim bi se ostvarila znatna ušteda sredstava za reprezentaciju, nego je isti vršen u skladu s odlukama nadzornog odbora.

"Uvidom u ulazne fakture privrednog društva SIP d.o.o, uzorci su uzeti metodom slučajnog odabira, evidentna je razlika cijene koja je utvrđena iz kalkulacija, tj. maloprodajna cijena istaknuta u prodajnom objektu je u većini slučajeva niža od cijene koja je fakturisana i koja se nalazi na fakturama ispostavljenim Aluminiju te nadalje predstavlja potencijalnu štetu Aluminiju u iznosu od 17.777,56 KM", stoji u izvještaju.

Aluminij je također naručivao ručne satove od B&B Looka iz Mostara koji je hercegovačkom divu fakturisao račun od 46.150,69 KM.

Biznis.ba / Klix.ba