BiH

Kanton Sarajevo zakonom uređuje rad Ekonomsko-socijalnog vijeća

Autor: Biznis.ba
Kanton Sarajevo zakonom uređuje rad Ekonomsko-socijalnog vijeća

Ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Malik Garibija izjavio je da Kanton Sarajevo ima funkcionalno Ekonomsko-socijalno vijeće (ESV)  i da je namjera da se zakonski uredi dobra volja, odnosno saradnja između Vlade KS, poslodavaca i sindikata.

ESV za područje KS na današnjoj sjednici diskutovalo je o nacrtu zakona kojim će socijalni dijalog u KS stavlja u okvire zakona.

- Ono što smo dosad imali kao praksu, način funkcionisanja i rada ESV-a sada ćemo pretočiti u zakon i u  funkcionlanom smislu neće biti nekih novina. Ono što ćemo uvesti zakonom kao obavezu jeste dužnost konsultacije ESV-a posebno kada se donose zakonski akti, prije nego što oni dođu na samu Vladu – izjavio je Garibija.

Podsjetio je da ESVKS  ima 15 članova, po pet od svakog socijalnog partnera, te da se odluke donose koncenzusom. Ono što je inovativnije, a uvodi se u praksu, kako je dodao, jeste da ESV vrlo aktivno razmatra sve zakone i druge akte koji mogu biti zanimljivi socijalnim partenerima.

Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo Franjo Rener je kazao da je Kolegij ESV u proširenom sastavu radio na ovom zakosnkom prijedlogu i dostavilo ga na razmatranje ESV-u, nakon čega će biti upućen u dalju proceduru Vladi i Skupštini KS.

ESV također je diskutovao o  nacrtu Programa rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2020. a radi se, kako je kazao kazao Rener, o korektnom dokumentu na koji postoji nekoliko primjedbi od sindikata, a generalna je primjedba da nedostaje uposlenika u inspekciji, posebno kada je riječ o zaštiti o radu.

Na inicijativu Ministarstva privrede KS na dnevni red sjednice su uvrštene i izmjene i dopune Zakona o šumama KS, a sve u cilju rasterećenja  privrede.

- Ministarstvo je predložilo izmjene zakona, te u prijedlogu stoji da će se naknade za opštekorisne funkcije šuma, koje su privredni subjekti izdvajali po završnom računu u iznosu od 0,07 posto od ukupnog prihoda, ukinuti, a da se sredstva za te namjene izdvajaju iz budžeta KS. Namjera je da se rasterete privredni subjekti i privreda - kazao je Edib Hamzić direktor Uprave za šumarstvo KS.

Kako je dodao, ovaj nacrt zakona će biti upućen u javnu raspravu u koju će se uključiti lokalne zajednice, šumarski inženjeri i drugi relevantni subjekti.

(FENA)