BiH

Kompanija „LANACO" o favorizovanju Dodikovog sina: "Opštine, fondovi i Vlada RS-a namještaju tendere 'Prointeru'"

Autor: Biznis.ba
Kompanija „LANACO" o favorizovanju Dodikovog sina: "Opštine, fondovi i Vlada RS-a namještaju tendere 'Prointeru'"

U jednoj od žalbi na tendersku dokumentaciju za nabavku softvera, „Lanaco“ je iznio niz zamjerki na uslove koji pogoduju samo jednoj firmi. „Lanaco“ ne imenuje direktno „Prointer“, ali navodi da je ista firma na isti način dobila tendere u drugim institucijama, za šta prilaže dokaze o dodijeljenim ugovorima iz kojih se vidi da se radi o kompaniji „Prointer“.

Naime, Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS raspisalo je tender za nabavku usluga izrade Smart city platforme za Sistem objedinjene naplate, vrijednosti 1,28 miliona KM bez PDV-a.

„Lanaco“ se žalio na tendersku dokumentaciju za nabavku pomenute platforme navodeći da se zahtijevaju sertifikati i drugi uslovi čiji je cilj ograničavanje konkurencije i favorizovanje samo jednog ponuđača koji jedini ispunjava uslove, što ocijenjuju najgrubljim kršenjem Zakona o javnim nabavkama BiH.

U „Lanacu“ navode da, čak kada bi se više ponuđača udružilo u konzorcijum, mogućnost da se zadovolji određen uslov na ovom tenderu je ekstremno niska što govori da je Ministarstvo „jasno favorizovalo jednog ponuđača“.

Istakli su i da Opis zahtjeva i tehničkog rješenja nije urađen profesionalno i da kao takav ne može da opravda procijenjenu vrijednost nabavke od 1,28 miliona KM bez PDV.

Iz Ministarstva su osporili navode „Lanaca“ ističući da su traženi sertifikati neophodni za kvalitetan rad platforme, dodajući, između ostalog, da konstatacije žalioca predstavljaju “paušalnu ocjenu, lično mišljenje koje nije utemeljeno ni na jednom propisu”.

Žalba „Lanaca“ na tender o Smart City platformi je usvojena od strane Kancelarije za razmatranje žalbi BiH, a opravdanja Ministarstva nisu prihvaćena.

Zanimljivo je da „Lanaco“, nakon devet žalbenih navoda na tender za Smart City platformu, u istoj žalbi, navodi i primjere drugih tendera gdje su uslovi takođe namješteni određenom ponuđaču.

„Žalilac ovom prilikom želi da ukaže na sljedeće činjenice koje ukazuju na više nego simptomatičnu praksu više ugovornih organa u posljednjih nekoliko mjeseci koji favorizuju jednog ponuđača, te za različite predmete javne nabavke propisuju iste kvalifikacione uslove za tehničku i profesionalnu sposobnost koje može da ispuni samo jedan ponuđač i na koje ponudu šalje samo jedan ponuđač“, naveli su iz „Lanaca“.

Kao primjere naveli su tendere Vlade RS za održavanje jedinstvenog informacionog sistema za registraciju poslovnih subjekata (597.960 KM bez PDV), Fonda zdravstvenog osiguranja RS za održavanje poslovnog informacionog sistema (500.400 KM bez PDV) i opštine Gradiška za za softver za fakturisanje i naplatu komunalnih usluga (159.960 KM bez PDV-a).

Na svim ovim tenderima posao je dobila kompanija „Prointer“.

U „Lanacu“ navode da je identična praksa bila i kod tendera „Elektrodistribucije“ Pale za održavanje i najam softvera za tarifiranje, obračun i naplatu električne energije. Ovaj postupak je zbog žalbe poništen.

Dodali su da se isti kvalifikacioni uslovi ponavljaju i u tenderu za navedenu platformu Smart City.

„Postavlja se pitanje, kako su navedeni kvalifikacioni uslovi o profesionalnoj i tehničkoj sposobnosti bili neophodni za četiri navedene javne nabavke koje imaju potpuno različit predmet javne nabavke, da li su za konkretnu ovu nabavku potrebni svi navedeni uslovi ili je očigledno riječ o potpunoj diskriminaciji, nepoštovanju osnovnih principa Zakona i otvorenom favorizovanju samo jednog ponuđača“, naveli su u „Lanacu“.

Podsjećamo, o namiještanju poslova „Prointeru“ govorio je i vlasnik kompanije „Planetsoft“ Vedran Jarić koji je istakao da je cijena informacionog sistema „Šuma RS“ prenaduvana i da se tender namješta „Prointeru“.

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik potvrdio je da je njegov sin Igor Dodik povezan sa kompanijom „Prointer ITSS“.

(Capital.ba)