BiH

Košarac odgovorio Hrvatskoj u vezi Trgovske gore

Autor: Biznis.ba
Košarac odgovorio Hrvatskoj u vezi Trgovske gore

Košarac je informisao Hrvatsku da će BiH učestvovati u postupku procjene uticaja na životnu sredinu zbrinjavanja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac danas je zvanično obavijestio Hrvatsku da će BiH učestvovati u postupku procjene uticaja na životnu sredinu zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori.

Naime, ministar Košarac je odgovorio na dopis Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, u kojem su nadležne institucije BiH obaviještene da hrvatska strana provodi postupak određivanja sadržaja studije o uticaju na životnu sredinu zbrinjavanja radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori.

''U zvaničnom dopisu koji sam uputio Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Hrvatske, jasno sam naveo da BiH namjerava da učestvuje u postupku procjene uticaja na životnu sredinu, te da ćemo, poštujući rokove, hrvatskoj strani dostaviti naše zahtjeve, primjedbe i ključna pitanja, koja bi trebalo da budu razmotrena u studiji o uticaju na životnu sredinu zbrinjavanja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori'', poručio je ministar Košarac.

On je dodao da se, u skladu sa procedurama, obratio i Ministarstvu inostranih poslova BiH da i ono putem diplomatsko-konzularne mreže dostavi zvanični odgovor BiH hrvatskoj strani.

''Nakon što smo pravovremeno učinili prvi potrebni korak, sada insistiram na maksimalnom angažmanu i tražim od Ekspertskog i Pravnog tima da, poštujući definisani rok, dostave adekvatno pripremljene zahtjeve, primjedbe i pitanja koja ćemo uputiti hrvatskoj strani'', naglasio je ministar Košarac.

On je dodao da će članovi Ekspertskog i Pravnog tima za Trgovsku goru naredne sedmice boraviti u Novom Gradu.

Ministar Košarac takođe je najavio da će naredne sedmice obaviti razgovor sa nadležnim institucijama iz Federacije BiH, nakon što ranije obavio konsultacije sa institucijama Republike Srpske u Banjaluci.

''Očekujem da ćemo kroz dogovor i angažman resornih entitetskih institucija u narednih deset dana krenuti sa istraživanjem terena na teritoriji Republike Srpske i Federacije BiH. Naš prioritet je da sačuvamo zdravlje našeg stanovništva i životnu sredinu. Nećemo odustati od aktivnosti na sprječavanju namjere Hrvatske da na Trgovskoj gori gradi sporno odlagalište'', zaključio je ministar Košarac.

Biznis.ba