BiH

Krediti za unaprjeđenje poslovanja u visini od 4,7 miliona maraka

Autor: Biznis.ba
Krediti za unaprjeđenje poslovanja u visini od 4,7 miliona maraka
Federalna vlada usvojila je Program Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o utrošku sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, namijenjenih za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu.

Ukupnim sredstvima, u visini od 4,7 miliona maraka, obuhvaćena su i ona koja će mjesečno biti alocirana na račun trajnog revolving fonda od povrata glavnice dodijeljenih kredita putem Razvojne banke FBiH, u očekivanom godišnjem iznosu od 350.000 maraka.

Saldo sredstava zatečenih na računu u Banci na dan 19. 3. 2019. godine iznosi 700.000 maraka.

Računa se i na sredstva koja će mjesečno biti alocirana na račun trajnog revolving fonda povrata kredita realiziranih putem Union banke, u očekivanom godišnjem nivou od milijun maraka, a tu su i odobrena sredstva u Proračunu FBiH za 2019. godinu od 2,65 miliona maraka.

Cilj Programa je stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja, te poboljšanje okvirnih uslova za poslovanje u svim dijelovima FBiH kroz realizaciju strateških i primarnih ciljeva utvrđenih razvojnim i strateškim dokumentima.

Očekivani efekti Programa su rast broja novozaposlenih, povećanje produktivnosti i indeksa industrijske proizvodnje, unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih naprednijih tehnologija, razvoj novih proizvoda, proizvodnih procesa ili usluga s većom dodanom vrijednost, te uspostavljanje sistema kvalitete.

Program će trajati do utroška sredstava, odnosno do usvajanja federalnog proračuna za 2020. godinu, a najduže do kraja fiskalne godine, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Biznis.ba / FENA