BiH

Ministar Bošnjak predstavio najznačajnije projekte u prvih 100 dana svog rada

Autor: Biznis.ba
Ministar Bošnjak predstavio najznačajnije projekte u prvih 100 dana svog rada
Foto: Bojan Bošnjak

Od imenovanje trenutne Vlade KS prošlo je 100 dana. Većinu sadašnje Vlade čine ministri iz prethodnog saziva, a jedan od novih njenih članova je ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Bojan Bošnjak.

Tim povodom, ministar se osvrnuo na prvih stotinu dana svoga djelovanja, dinamiku rada Ministarstva, kao i na realizaciju predviđenih projekata.

Vlada Kantona Sarajevo je, kako je u uvodnoj riječi istakao ministar Bošnjak, kroz svoja strateška opredjeljenja, ali opšte programske orijentacije stranaka koje je čine, opredijeljena da timski i na odgovoran način pristupa problematikama koje su u nadležnosti ovog ministarstva.

“Važno je naglasiti, povodom naših prvih 100 dana učešća u radu Vlade KS i rukovođenju ovim ministarstvom, potpunu kolegijalnost i maksimalnu susretljivost svih članova Vlade Kantona Sarajevo koju predvodi premijer Nihad Uk. Tri ključna segmenta su bila u našem posebnom fokusu. To su unapređenje svih segmenata u komunalnoj privredi, čemu svjedoči do sada rekordno planiranih više od 40 miliona u ovoj godini. Nakon osam godina tavorenja po ladicama i raznih vrsta prepreka, odvažili smo se da Nacrt urbanističkog plana KS stavimo u proceduru. Okoliš, ekologija i obnovljivi izvori energije nisu više u drugom planu ovog ministarstva, biće puno više i šire tretirani u daljem radu”, naglasio je Bošnjak.

Osvrnuo se na projekte i izdvajanja sredstva Ministarstva u proteklih tri mjeseca. U dijelu koji se odnosi na Budžet od momenta formiranja Vlade Kantona Sarajevo u periodu od 15.11.2023. godine, ministar je istakao najznačajnija izdvajanja.

“Za subvencioniranje mladih pri rješavanju stambenog pitanja izdvojen je iznos od gotovo 5 mil. KM, za nabavku opreme za preduzeća Rad, Vodovod i kanalizacija i Pokop izdvojena su 3,5 mil. KM, za izgradnju i rekonstrukciju komunalnih objekata i infrastrukture kojim upravljaju Toplane, Pokop i Bags-energotehnika preko 5 mil. KM. U potpunosti su izvršene finansijske obaveze u segmentu zajedničke komunalne potrošnje u iznosu od skoro 22 mil. KM za predzeća Rad, Park, Pokop, ViK, Komunalac, Vodostan i Trnovo. Također, Ministarstvo je obezbijedilo i sredstava za kupovinu zemljišta u iznosu od 590.000 KM za nastavak projekta deponije Smiljevići”, istakao je u svom izlaganju ministar Bošnjak.

U skladu sa Uputstvom Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i odredbama Zakona o Budžetu FBiH, blagovremeno je usvojen Budžet Kantona Sarajevo za 2024. godinu. Budžet Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša za 2024. godinu iznosi 80.120.710 KM, a koji će se uvećati nakon donošenja Odluke Vlade Kantona Sarajevo o unosu razgraničenih sredstava iz 2023. godine.

Ministarstvo je blagovremeno pripremilo Program utroška sredstava unutar agregiranih pozicija tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom ovog ministarstva za 2024. godinu, i to u dijelu koji se odnosi na komunalnu djelatnost.

“Nakon usvajanja navedenog dokumenta pristupit će se potpisivanju Sporazuma sa komunalnim poduzećima u pogledu regulisanja međusobnih prava i obaveza za izvršavanje poslova u segmentu tekućih i kapitalnih transfera”, zaključio je svoje obraćanje ministar Bošnjak.