BiH

Nakon propasti Aluminija: PPD se povlači iz elektro-energetskog sektora u BiH

Autor: Biznis.ba
Nakon propasti Aluminija: PPD se povlači iz elektro-energetskog sektora u BiH
DERK suspendovao licencu firmi Erdal d.o.o. za trgovinu električnom energijom. Kompaniju Erdal osnovala offshore kompanija koja je suvlasnik i PPD-a. Offshore kompanije sa Malte bile glavni dobavljači struje, koksa i plina za Aluminij, a preko dugova namjeravali preuzeti mostarsko preduzeće. PPD glavni partner ruskog Gazproma.

Piše: Avdo Avdić

Proruska kompanija PPD, koja u Bosni i Hercegovini posluje pod imenom Erdal d.o.o., povlači se sa bh. elektro-energetskog tržišta, nakon što je obustavljena proizvodnja u mostarskom Aluminiju.

"Ovim putem Vam se obraćamo sa Zahtjevom za ukidanje licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom. Naše društvo se našlo u financijskim problemima zbog nemogućnosti naplate potraživanja od naših kupaca, te iz tog razloga više nismo u mogućnosti koristiti licencu za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom i vršiti uplate regulatorne naknade po dostavljenom rješenju", navedeno je u dopisu kojeg je u septembru kompanija Erdal d.o.o. Sarajevo poslala Državnoj regulatornoj komisiji za električnu enegiju BiH poznatijoj kao DERK.

Sredinom oktobra DERK je postupio po zatjevu, te je kompaniji Erdal d.o.o. suspendovana licenca za trgovinu električnom energijom. To je prvi korak ka donošenju odluke o ukidanju licence.

KOMPANIJA I HDZ

Žurnal je proteklih godina detaljno izvještavao o poslovanju ove kompanije. Prema sudskom registru, prvo je u Sarajevu 30. jula 2015. godine osnovana kompanija PPD Sarajevo, a kao vlasnik je upisana offshore kompanija Coast Line Commodities LDT sa Malte. U aprilu 2016. godine PPD je od DERK-a zatražio dozvolu za trgovinu električnom energijom, nakon čega mijenja ime u Erdal d.o.o. Sarajevo.

U izvještaju o poslovanju za 2017. godinu Erdal je prikazao prihode u iznosu od 161 milion maraka. Upravo te godine, Erdal d.o.o. je bio glavni dobavljač struje za mostarski Aluminij. U bazama Nezavisnog operatera sistema tzv. NOS-a, navedeno je da je samo u drugoj polovini 2017. godine Erdal d.o.o. sa prenosne mreže povukao 779 GW/h struje, zbog čega je ta kompanija postala četvrti distributer električnom energijom u BiH.

Erdal d.o.o., odnosno PPD je dio velike grupacije Energija naturalis u čijim su upravljačkim strukturama hrvatski državljani. Većina kapitala skoncentrisana je u Hrvatskoj, a upravo je te 2017. godine PPD sklopio desetogodišnji ugovor sa ruskim GAZPROMOM o distribuciji plina za Hrvatsku.

PPD je sponzor nekoliko sportskih klubova bliskih HDZ-u Hrvatske i i BiH, finansirali su i kampanju Kolinde Grabar Kitarović, posrednik u dodjeli novca bio je dopredsjednik HDZ-a Hrvatske Milijan Vaso Brkić. Upravo preko kompanije Erdal d.o.o. Rusi su pokušali preuzeti kapital mostarskog Aluminija. Tako su skoro dvije godine bili glavni dobavljači električne energije, a dugovi prema PPD-u, odnosno Erdal d.o.o. su se gomilali.

OTKUP DUGOVA

Istovremeno, PPD je širom svijeta otkupljivao i Aluminijeve dugove prema drugim kompanijama, a preko tih dugova, kroz proces dokapitalizacije, proruska kompanija bi uspjela preuzeti ovu mostarsku firmu. Žurnal je u posjedu dokumentacije koju Uprava Aluminija skriva od Vlade Federacije BiH. Naime, Aluminij d.d. Mostar u februaru 2017. godine potpisao je Ugovor o dugoročnoj poslovnoj suradnji sa kompanijom Erdal trading ltd čije je sjedište na Malti.

Kao direktor kompanije potpisan je Balazs Gergely Bisytray koji je iste godine zastupao i PPD Hungarya što je vidljivo i u rješenju Hrvatske energetske regulatorne agencije kojim je toj kompaniji 12. januara 2017. godine izdata dozvola za promet plinom. Uglavnom, ugovorom o poslovnoj saradnji Erdal trading ltd Malta i Aluminij Mostar regulisali su pitanja otkupa duga i nabavke koksa za potrebe mostarske kompanije.

"Otkup i ustupanje nenaplaćenih potraživanja za koje je Erdal ltd zaključilo sa tvrtkom Rain Cll Carbon LLC, SAD, ugovor o otkupu nenaplaćenih potraživanja koja je Rain Cll imao prema Aluminij d.d. Mostar, na osnovu odluke Londonskog suda", usaglasili su se direktori Mario Gadžić u ime Aluminija i Balazs Gergely Bisztray u ime Erdal d.o.o.

U pitanju su bili dugovi Aluminija u iznosu od 5,6 miliona dolara koje je offshore kompanija Erdal ltd otkupila od američkog Rain Cll-a. Tako se Erdal ltd, odnosno PPD,  upisao kao povjerilac Aluminija. Dakle, osim obaveza po osnovu dugova za struju, PPD je povećao svoja potraživanja od Aluminija i na osnovu otkupa dugova prema drugim kompanijama.

I u julu 2018. godine Aluminij je sklopio ugovor sa offshore firmom Erdal trading ltd sa Malte. U pitanju je bila nabavka kalciniranog naftnog koksa, a aneks na taj ugovor je potpisan u decembru 2018. godine. Tada je, kao direktorica kompanije Erdal ltd, potpisana Sanja Burić. I ona je godinama bila u upravljačkim strukturama PPD-a, glavnog Gazpromovog partnera na Balkanu.

(zurnal.info)