BiH

Održana CEFTA sedmica i sastanak CEFTA Zajedničkog odbora

Autor: Biznis.ba
Održana CEFTA sedmica i sastanak CEFTA Zajedničkog odbora

U okviru predsjedavanja Republike Albanije CEFTA 2006 sporazumom za 2019. godine, u organizaciji Ministarstva finansija i ekonomije Republike Albanije u Tirani je od 16. do 18. decembra održana CEFTA sedmica i sastanak CEFTA Zajedničkog odbora.

Delegaciju Bosne i Hercegovine predvodio je zamjenik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mato Franjičević.

CEFTA sedmice počela je regionalnim sastankom nacionalnih odbora za olakšavanje trgovine, sljedeći dan su održani sastanci Pododbora za trgovinu uslugama i Odbora CEFTA kontakt tačaka na kojima su finalizirani dokumenti i narednog dana su usvojeni na sastanku Zajedničkog odbora - saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

U saopćenju se navodi da su CEFTA strane usvojile ministarske zaključke i odluke i preporuku koje predstavljaju obavezu za CEFTA strane u narednom periodu: Odluku o uspostavljanju validacionog postupka za međusobno priznavanje nacionalnih programa ovlaštenih privrednih subjekata CEFTA strana u pogledu sigurnosti i zaštite; Odluku o produženju ugovora dDirektoru CEFTA Sekretarijata.

Usvojile su i Odluku o uspostavljanju Komisije za izbor za zapošljavanje osoblja CEFTA Sekretarijata i Preporuku strategija upravljanja rizikom 2020-2024.

Najvažniji dokument koji je usvojen tokom Zajedničkog odbora je dodatni protokol 6 o trgovini uslugama uz CEFTA 2006 sporazum, čijim usvajanjem se kompanijama i organizacijama otvara tržište za trgovinu uslugama i dalju ekonomsku integraciju, omogućava međusobno priznavanje posebnih licenci, profesionalnih kvalifikacija i dr.

U okviru dnevnog reda sastanka predstavljen je izvještaj Podobora za carine i pravila porijekla za 2019. godinu, kojim je predsjedavala Bosna i Hercegovina, i prioriteti BiH za predsjedavanje CEFTA 2006 Sporazumom u 2020. godini.

Paralelno sa sastankom Zajedničkog odbora održana je jednodevna konferencija „CEFTA: Pretvaranje izazova u mogućnosti“.

Konferencija je održana kroz pet panel diskusije: „CEFTA: Postignuća i perspektive“, „Regionalna ekonomska integracija danas i sutra“, „Jačanje regionalne trgovine: napredak i naredni koraci“, „Liberalizacija trgovine uslugama - novi okvir“ i „CEFTA 2020: Zajednička vizija prema budućnosti“.

Sekretar Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Hamdo Tinjak je učestvovao kao panelist u okviru panela Zajednička vizija prema budućnosti, na kojem je istaknuo značaj predsjedavanja Bosne i Hercegovine CEFTA Sporazumom i drugim strukturama. Naglasio je da je BiH opredjelijenja postizanju ciljeva predviđenim prioritetima predsjedavanja bez obzira na izazove sa kojima se bude susretala – saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Biznis.ba