BiH

Poslovni rezultati glavna mjera za visinu plate u "Šumama RS"

Autor: Biznis.ba
Poslovni rezultati glavna mjera za visinu plate u "Šumama RS"

Poslovni rezultati u budućnosti će biti glavno mjerilo kada je u pitanju visina plate zaposlenih u "Šumama Srpske", a što je parafirano novim kolektivnim ugovorom za radnike ovog preduzeća, koji je potpisan danas.

Tako, na primjer, cijena rada može biti i niža od dogovorenih 130 maraka, ali i viša za 20 odsto ako je neka organizaciona jedinica dobro poslovala.

Ista se preispituje svakih šest mjeseci u toku poslovne godine, a sporazumno je utvrđuju Uprava Javnog preduzeća i predsjednici reprezentativnih sindikata.

"Umanjenje cijene rada u organizacionim dijelovima koji nisu izvršili realizaciju proizvodnje u planiranom obimu i koji su s narušenom finansijskom ravnotežom za svaki obračunski period sporazumno utvrđuju direktor i predsjednik sindikalne organizacije reprezentativnog sindikata koji je većinski u tom organizacionom dijelu", stoji u saopštenju "Šuma RS".

Ono što može obradovati sve radnike je da je naknada za topli obrok sa dosadašnjih 185 maraka porasla na 205 KM, a zaposleni će imati i pravo na naknadu troškova prevoza u javnom saobraćaju.

Otpremnina prilikom odlaska u penziju predviđena je u visini četvoromjesečne zarade, a dogovoreno je da, ako postoje uslovi, radnici dobiju i zimnicu i ogrev u visini tri cijene rada.

Kolektivnim ugovorom definisane su i jubilarne nagrade, a isplaćivaće se za 20 godina rada u visini prosječne plate, a za 30 godina u visini dvije prosječne plate u RS.

"Visinu regresa za korištenje godišnjeg odmora sporazumno utvrđuju Uprava Javnog preduzeća i predsjednici reprezentativnih sindikata i ne može biti manji od 60 odsto prosječno ostvarene plate na nivou preduzeća", saopšteno je iz "Šuma RS".

Inače, kolektivni ugovor u ime Javnog preduzeća potpisao je direktor Risto Marić, a u ime sindikalnih organizacija Blažo Prodanović u ime Sindikata zaposlenih JPŠ "Šume RS" a.d. Sokolac, i Dušan Marković u ime Jedinstvene udružene sindikalne organizacije.

Marić je kazao kako su potpisivanjem kolektivnog ugovora ispoštovane sve obaveze iz Zakona o radu.

Dušan Marković, predsjednik Jedinstvene sindikalne organizacije u "Šumama Srpske", kaže da su ovim kolektivnim ugovorom zaštićena prava radnika.

Biznis.ba / NN