BiH

Predstavnički dom: Primljena k znanju Informacija o Odluci o poskupljenju plina

Autor: Biznis.ba
Predstavnički dom: Primljena k znanju Informacija o Odluci o poskupljenju plina

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH primio je k znanju  Informaciju o Odluci o poskupljenju plina, koju su sačinili Federalno ministarstvo trgovine i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

U obrazloženju za korekciju cijene BH Gas je naveo da od druge polovice 2018. godine ostvaruje gubitak na prodaji prirodnog plina distributivnim poduzećima, jer je cijena koštanja kontinuirano viša od prodajne od 495 KM, koja je na snazi od 1. augusta 2017. godine. Zbog rasta kursa dolara i nabavne cijene plina, disparitet nabavne i prodajne cijene postaje sve veći.

Od 2016. do 2019. godine nabavna cijena plina je povećana 100 posto, dok je u tom periodu Vlada FBiH smanjila cijenu za 40 posto.

Dva ministarstva u informaciji ističu i da cijena od 640 KM nije na historijskom maksimumu u FBiH, već je to bila u 2012./2013. godini, kada je iznosila 820 KM.

Aktualna Vlada FBiH je zatečenu cijenu od 754 KM korigirala na 495 KM, što je najveći zabilježeni pad cijene plina u poslijeratnoj BiH. To potvrđuje da je Vlada FBiH poduzela sve aktivnosti da prvo smanji veleprodajnu cijenu prirodnog plina i da je onda, zbog porasta ruske cijene, prilagodi tržišnim kretanjima i važećim ugovorom s isporučiocem Gazprom Exportom.

Pri tome se vodilo računa o socio-ekonomskim aspektima i poslovanju privrednog društva koje je u stopostotnom vlasništvu Vlade Federacije BiH, stoji u Informaciji.

(FENA)