BiH

U BPK rast javnih prihoda u ovoj godini 23 posto

Autor: Biznis.ba
U BPK rast javnih prihoda u ovoj godini 23 posto

Rast javnih prihoda koji su u nadležnosti Porezne uprave evidentan je na području Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde tokom ove godine – potvrdio je v.d direktora Porezne uprave FBiH Šerif Isović prilikom današnje posjete kantonalnom Poreznom uredu Goražde.

Uposlenicima ovog ureda prezentovana je sveobuhvatna analiza Porezne uprave FBiH, a po riječima Isovića, Porezna uprava generalno ostvaruje zapažene rezultate posljednjih godina.

- Rast javnih prihoda koje ostvaruje Porezna uprava u zadnje tri godine, na godišnjoj razini iznosi preko 28 posto sa nešto više od milijardu i dvjesto miliona KM. Kada je u pitanju KPU Goražde, on takođe u ovoj godini bilježi rast. Ukupno naplaćeni javni prihodi na području BPK Goražde za koje je nadležna PU iznose nešto više od 54 miliona KM i oni su u odnosu na prošlu godinu veći za 10.400.000 KM ili 23 posto - pojasnio je Isović uz napomenu da je, kada se gleda rad PU kroz naplatu javnih prihoda, riječ o dobrim rezultatima.

Navodi da je više je razloga za povećanje naplate javnih prihoda.

-Prije svega, to su intenzivirane aktivnosti PU ali isto tako i drugih inspekcijskih organa i naša koncepcija je da sa takvim nadzorom motoviramo što više poreznih obveznika, da oni dobrovoljno prijavljuju i plaćaju svoje porezne obaveze. U ovaj projekt smo uključili sve one koji mogu poslužiti, od toga da kroz marketinške poruke koje PU šalje javnosti, pozivamo sve građane da se obrate PU i prijave one koji eventualno nelegalno posluju - precizirao je Isović.

Naglašava da je poziv upućen i računovodstvenim i revizorskim institucijama

- Nastojimo da i oni kroz svoje aktivnosti usmjeravaju porezne obveznike da legalno posluju, što je takođe jedna od mjera koja zadnjih godina, uz mjere koje je poduzimala Vlada FBiH, daje ovako dobar rezultat – kazao je.

V.d direktora Porezne uprave FBiH ističe da su analizom evidentirana i područja u kojima postoje prilike i šanse za dodatno unapređenje rada Porezne uprave-

-Imamo ograničen kapacitet u smislu broja zaposlenih, jer da ih imamo dovoljno i taj porezni učinak bi bio veći. Mnogo energije u zadnje vrijeme usmjerili smo oko dogradnje našeg informacionog sistema, jer cilj nam je da razvijemo takav sistem koji će omogućavati što više uredske kontrole i neposredni kontakt sa poreznim obveznicima, u smislu sveobuhvatnijeg inspekcijskog nadzora - istakao je Isović.

Po njegovim riječima, dobre rezultate dale su i tzv. brze akcije koje provodi Porezna uprava Federacije BIH, zahavljujući kojima je u proteklom periodu otkriveno i prijavljeno 5.250 radnika.

Biznis.ba / FENA