BiH

U budžetu BPK-a za podsticaje poljoprivredi 450.000 KM

Autor: Biznis.ba
U budžetu BPK-a za podsticaje poljoprivredi 450.000 KM

U budžetu Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde za ovu godinu za podsticaje poljoprivredi planirana su sredstva u iznosu od 450.000 KM.

Kako ističe šef Službe za poljoprivredu i šumarstvo u kantonalnom ministarstvu privrede Ermina Bešlija, Program novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2019. godinu koji je usvojila Vlada BPK-a, ove godine podijeljen je na dva LOT-a.

Prvi LOT, u vrijednosti od 201.410,00 KM, odnosi se na dugovanja korisnicima podsticaja u poljoprivredi iz 2018. godine.

- Taj prvi LOT nadamo se da ćemo realizirati u ovom mjesecu i za to smo i predvidjeli sredstva. Drugi dio u iznosu od 248.589,25 KM smo predvidjeli za podsticaje u poljoprivredi za 2019. godinu i taj program ćemo uradi nakon provedenih javnih rasprava i na osnovu podataka koje smo imali iz prethodne godine, odnosno na osnovu zahtjeva klijenata sa terena - kazala je Bešlija.

Naglašava da zbog nedostatka sredstava, u ovogodišnjem budžetu nije bilo moguće planirati sredstva za novčane podsticaje u poljoprivredi u većem iznosu.

-Žao mi je što ne mogu biti razvojni projekti u poljoprivredi sa ovim sredstvima, ali možemo zadovoljiti minimum minimuma onih proizvođača koji su registrirani na području našeg kantona - istakla je.

Prema usvojenom programu, pravo na ostvarivanje novčanih podsticaja i dalje će ostvarivati samo registrirani poljoprivrednici i poljoprivredna gazdinstva.

- Nije nimalo popularno što govorimo samo o registriranim poljoprivrednim proizvođačima, ali imajući u vidu kakvo je stanje u cijeloj državi i našem kantonu i imajući u vidu činjenicu koliki je kompletan budžet BPK, mislim da ova sredstva mogu makar donekle uticati na razvoj poljoprivrede i održati ovaj nivo poljoprivrede koji trenutno imamo - smatra šef Službe za poljoprivredu i šumarstvo.

Biznis.ba / FENA