BiH

U ovoj godini za tri posto više električne energije u RS-u

Autor: Biznis.ba
U ovoj godini za tri posto više električne energije u RS-u

Planirana proizvodnja električne energije u Republici Srpskoj (RS) za ovu godinu iznosi 8.028,17 GWh i veća je za tri posto odnosu na 2019.

U elektroenergetskom bilansu, koji je danas usvojila entitetska vlada, navodi se da planirana proizvodnja električne energije od termoelektrana iznosi 5.200 GWh i za tri posto je veća nego u 2019.

Potrošnja kupaca, koje snabdijeva „Elektroprivreda RS“, iznosi 4.167.465.862 kWh, a od drugih snabdjevača 26.112.079 kWh i potrošnja kupaca iz sopstvenih elektrana 2.132.549 kWh.

- Elektroenergetskim bilansom za 2020. godinu, uz zadovoljenje svih potreba za urednim snabdijevanjem potrošača električnom energijom, planiran je bilansni višak u iznosu od 3.787,72 GWh električne energije (od čega je planirani bilansni višak „Elektroprivreda RS“ 1.777,72 GWh), navodi se u saopćenju iz entitetske vlade.

Dodaje se i da će nastaviti s provođenjem aktivnosti u vezi sa pružanjem besplatne stručne pravne pomoći izbjeglim i raseljenim licima koja polažu pravo na imovinu na teritoriji Federacije BiH.

Područne kancelarije za pružanje besplatne stručne pravne pomoći u BanjojLuci, Bijeljini, Zvorniku, Istočnom Novom Sarajevu, Mrkonjić Gradu i Nevesinju, u toku 2019. godine, zaprimile su 641 zahtjev.

Vlada je dala saglasnost za zaključivanje Protokola o saradnji između Sekretarijata za raseljena lica i miracije i Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2020. godinu, kojim će biti regulisano pružanje stručne pomoći izbjeglim i raseljenim licima u postupku uspostave ili zamjene zemljišne knjige na teritoriji Federacije BiH

(FENA)