Olimp i Fortex

U Tuzli prodata zaplijenjena imovina dvije kompanije

Autor: Biznis.ba
U Tuzli prodata zaplijenjena imovina dvije kompanije
Foto: Arhiv

U postupku prinudne naplate Kantonalni porezni ured Tuzla je 03.04.2024. godine izvršio direktnu prodaju zaplijenjene imovine poreznih obveznika-dužnika „Olimp“ d.d. Gračanica, nekretnina i „Fortex“ d.o.o. Gračanica nekretnine i mašine, zbog naplate dužnih javnih prihoda. Cijena za koju prodata imovina poreznih obveznika- dužnika iznosi ukupno 196.000 KM.

Navedeni iznos kupci su u zakonski ostavljenom roku u cjelosti uplatili na račune dužnih javnih prihoda poreznih obveznika - dužnika.

Od imovine poreznog obveznika-dužnika “Olimp” d.d. Gračanica prodata je nekretnina, a od imovine poreznog obveznika - dužnika “Fortex” d.o.o. Gračanica prodate su mašine i nekretnina.

Porezna uprava Federacije BiH poduzima sve mjere i radnje da se dužne obaveze po osnovu javnih prihoda naplate. Međutim, u postupku prinudne naplate zaplijenjena imovina se veoma teško prodaje, odnosno praksa je pokazala da za kupovinu iste uglavnom nema zainteresiranih kupaca.

Ako se i pojave, zainteresirani kupci nastoje kupiti imovinu po znatno nižoj cijeni od procijenjene vrijednosti.

Razlog za to je ekonomska kriza, zbog koje je smanjena kupovna moć pravnih lica, poduzetnika i građana, ali i solidarnost poreznih obveznika koji ne žele da kupuju zaplijenjenu imovinu.