BiH

UPFBiH prezentiralo 'Šta poslodavci očekuju od vlasti' za unapređenje poslovnog ambijenta

Autor: Biznis.ba
UPFBiH prezentiralo 'Šta poslodavci očekuju od vlasti' za unapređenje poslovnog ambijenta

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine pripremilo je dokument 'Šta poslodavci očekuju od vlasti' u kojem su dostavljeni prijedlozi zakona, podzakonskih i provedbenih akata za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini u cilju poboljšanja poslovnog ambijenta i rasterećenja privrede. Taj dokument dostavljen je svim političkim strankama koje učestvuju na predstojećim općim izborima u oktobru u BiH.

- Kao građani ove države i kao poslodavci ispunjavamo ogromna većina poslodavaca ispunjava svoje obaveze u smislu zapošljavanja, investiranja, izvoza, punjenja budžeta. Ovim dokumentom, koji smo uputili političkim strankama u BiH koje učestvuju na izborima, predlažemo rješenja koja izvršna i zakonodavna vlast na svim nivoima treba usvojiti kako bismo ostvarili značajniji rast privrede koji sa sobom donosi rast svih plaća, poboljšanje života građana, veće prihode budžeta - naglasio je Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH.

U dokumentu je istaknuto da stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta, rast konkurentske sposobnosti domaće privrede i povećanje životnog standarda građana, trebaju biti nulti prioritet novoformirane vlasti poslije izbora.

Zbog toga je UPFBiH u saradnji sa akademskom zajednicom i u konsultaciji sa sindikatima, izradila dokument 'Šta poslodavci očekuju od vlasti' i pripremila više od 40 prijedloga zakona i podzakonskih akata.

- U dokumentu smo postavili jasne ciljeve koje realno možemo ostvariti poboljšanjem poslovnog ambijenta, a ti ciljevi su stopa rasta BDP-a 6,5 posto, smanjenje javne potrošnje na 30 posto BDP-a, povećati ulaganja u istraživanja i razvoj na jedan posto BDP. Smatramo da učešće investicija u BDP-u treba iznositi minimalno 30 posto, a da učešće stranih investicija treba povećati na 20 posto ukupnih investicija. Također, učešće direktnih poreza u poreznim prihodima treba povećati do 25 posto te ukinuti postojeću diskriminaciju privatnog sektora - kazao je Smailbegović.

Direktor UPFBiH Mario Nenadić kazao je da se predložena zakonska i podzakonska rješenja odnose na državni, entitetski i kantonalni nivo nadležnosti.

- UPFBiH nije samo pobrojalo zakonska rješenja i podzakonske akte koji predstavljaju problem za poslovanje, investiranje i razvoj privrede, nego smo pripremili i ponudili zakonska rješenja i podzakonske akte koji će sigurno omogućiti bolje poslovanje, rast i razvoj. Na državnom nivou pored šest-sedam prijedloga zakonskih rješenja i provedbenih akata, predlažemo i formiranje ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju BiH jer smo jedna od rijetkih zemalja koja nema ESV na državnom nivou.

Na nivou FBiH predložili smo niz zakona iz oblasti fiskalne politike koji imaju za cilj smanjenje opterećenja na rad kroz smanjenje doprinosa na plaće, oslobađanje investicija od plaćanja poreza na dobit, smanjenje cijena pojedinih federalnih taksi. Tu su prijedlozi izmjena i dopuna zakona iz oblasti radnog prava, zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja - kazao je Nenadić.

Naglašeno je da UPFBiH od stranaka koje nakon izbora budu formirale vlast očekuje da prihvate ponuđena rješenja, kako bi se omogućio rast privrede, koji sa sobom donosi ekonomsku stabilnost za sve građane.

- Predložena rješenja UPFBiH imaju za cilj rasterećenje privrede, unapređenje poslovnog ambijenta koji će omogućiti stabilno poslovanje, povećanje zaposlenosti, smanjenje sive ekonomije, pojednostavljivanje administrativnih procedura, ravnopravan tretman realnog sektora u odnosu na javni, jačanje socijalnog dijaloga, te intenziviranje rada sa Vladom FBiH u cilju postizanja adekvatnog poslovnog ambijenta - saopćeno je iz Udruženja poslodavaca FBiH.

Biznis.ba / FENA