E-uprava

USAID obezbijedio modernu informatičku opremu za Federalnu upravu za inspekcijske poslove

Autor: Biznis.ba
Foto: Biznis.ba

Jučer je u Sarajevu održana ceremonija uručivanja savremene informatičke opreme koju je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove u okviru projekta E-uprave donirala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u BiH.

Informatička oprema vrijednosti blizu 500.000,00 KM će biti dodijeljena federalnim inspektorima iz 11 federalnih inspektorata i Sektora granične inspekcije FUZIP, a dio je ukupne podrške USAID u BiH u usklađivanju zakonodavnog i regulatomog okvira elektronske uprave sa direktivama Evropske unije (EU) i najboljom međunarodnom praksom i razvoju novog softvera za poboljšanje efikasnosti, odgovornosti i transparentnosti institucija koje pružaju usluge građanima i poslovnim subjektima.

„Direktor Ajdinović i njegov tim pokazali su potpunu posvećenost primjeni digitalnih rješenja koja će unaprijediti efikasnost, odgovornost i transparentnost inspekcija. Od 2020. godine sarađujemo na dizajniranju i razvoju dvaju ključna sistema – sistema E-inspektor za inspekcijski nadzor u unutrašnjem prometu u FBiH i sistema za upravljanje inspekcijskim nadzorom u prekograničnom prometu roba – BIMS. Ovim partnerstvom jačamo sisteme u Federaciji Bosne i Hercegovine kako bismo osigurali sigurnost i kvalitet svih sektora koji utiču na živote građana, uključujući sektor sigurnosti hrane, vodoopskrbe, energije, okoliša, uvjeta rada, uvoza i mnoge druge oblasti. Ponosan sam na rad Vlade Sjedinjenih Američkih Država i podršku digitalnoj transformaciji BiH prema boljoj upravi. Nastavićemo sarađivati s građanima, našim domaćim partnerima i međunarodnim donatorima kako bismo nastavili postizati napredak i ravoj Bosne i Hercegovine“, izjavio je gospodin Karl Wuster, direktor Ureda za ekonomski razvoj USAID u BiH.

“Korištenje donirane opreme će, uz razvijene nove elektronske sisteme za provođenje inspekcijskog nadzora, donijeti višestruke koristi ne samo inspekcijama nego i poslovnim subjektima i građanima, na način da će se nadzori obavljati brzo i efikasno, unaprijeđen sistem izvještavanja omogućiti blagovremenu informaciju dostupnu i Vladi i građanima, a transparentnost putem web stranice omogućiti subjektima nadzora da putem dostupnih ček listi sami izvrše samoprocjenu nivoa poštivanja propisa iz svoje oblasti poslovanja” izjavio je direktor Anis Ajdinović.

Donacija obuhvata 90 laptopa i 50 desktopa sa pripadajućim licencama, 90 mobilnih printera, 50 monitora, 50 laserskih štampača, licenci i druge opreme, koja će omogućiti federalnim inspektorima, kako u unutrašnjem prometu, tako i onim sa radnim mjestima na graničnim prijelazima, da kvalitetnije i efikasnije obavljaju svoje redovne radne obaveze primjenjujući najsavremenije informatičke tehnologije.

Osim savremene informatičke opreme, kroz USAID-ov Projekat E-Uprave razvijen je i novi elektronski sistem za inspekcijski nadzor u prekograničnom prometu roba - BIMS 2, a u završnoj fazi je i izrada novog inspekcijskog informatičkog sistema „E-inspektor 2“ kojim se unapređuje postojeći sistem unutrašnje kontrole i uvode napredne funkcionalnosti koje će u značajnoj mjeri unaprijediti procese transparentnosti u pogledu efektivnijeg suzbijanja korupcije i sprečavanju pranja novca.