BiH

Usvojen Program podsticajnih mjera za proizvodnju maline u BPK-u

Autor: Biznis.ba
Usvojen Program podsticajnih mjera za proizvodnju maline u BPK-u

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je Program podsticajnih mjera proizvodnje maline Ministarstva za privredu za koji su u ovoj godini obezbjeđena sredstva u iznosu od 31.352 KM.

S obzirom na to da je oscilacija otkupne cijene maline donekle destimulisala poljoprivredne proizvođače da ponovo održavaju svoj zasad, Ministarstvo za privredu obezbijedilo je podsticajnu mjeru u iznosu od 0,25 pfeninga po kilogramu predate i proizvedene maline, a zavisno od njihove odluke, u tom regionu proizvođači maline svoje proizvode mogu predati u tri hladnjače i to "Biljopromet“ u Goraždu, "Herbos“ u Ustikolini i u hladnjaču "Kopači“.

- U ovoj godini planirana je količina od 125 tona maline. Imajući u vidu koliki je budžet uopšte za program podsticajnih mjera u poljoprivredi za 2018. godinu imali smo razumijevanja za proizvođače maline, te smo rezervisali i povećali sredstva za podsticaj na količinu maline. Nadamo se da ćemo na ovaj način ublažili posljedice problema s kojima se suočavaju proizvođači maline - rekla je stručna savjetnica za voćarstvo u Ministarstvu za privredu BPK-a Goražde Ermina Bešlija.

Naime, kvalitet maline nije na zadovoljavajućem nivou u ovoj godini zbog velike količine padavina koje utiču na količinu šećera i sveukupni kvalitet i veličinu ploda maline.

U prošloj godini bilo je 120,44 tone proizvedene i predate maline. To, tvrdi Bešlija, nije pokazatelj sveukupne proizvedene maline na području BPK Goražde nego samo one proizvedene i predate koja je obrađena za poticaj.

Također, tu ima poljoprivrednih proizvođača koji su proizvodili malinu, ali je nisu predavali hladnjačama tako da se može računati duplo i to je negdje oko 250 tona s područja tog kantona, navedeno je u saopćenju Ministarstva za privredu BPK.

Biznis.ba / FENA