BiH

Vlada FBiH potiče biljnu proizvodnju s tri miliona maraka

Autor: Biznis.ba
Vlada FBiH potiče biljnu proizvodnju s tri miliona maraka

Vlada FBiH u četvrtak je na sjednici u Mostaru izmijenila i dopunila Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom Federacije BiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu financija s pozicije "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - županije i općine", čime je tri milijuna maraka usmjereno županijama, gradovima i općinama za poticanje biljne proizvodnje.

Vlada je izmijenila i dopunila navedenu odluku provodeći zaključak Parlamenta Federacije BiH od 17. 7. 2019. godine, navodi se u priopćenju Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Biznis.ba / FENA