BiH

Vlada TK - Za ulaganja u oblast vodoprivrede 10,5 miliona KM

Autor: Biznis.ba
Vlada TK - Za ulaganja u oblast vodoprivrede 10,5 miliona KM

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2019. godini.

Prihod sredstava opće i posebnih vodnih naknada koji pripada Kantonu u 2019. godini procijenjen je u iznosu od 4.380.197,75 KM, te uz prenesena neutrošena sredstva vodnih naknada iz 2018. godine, koja iznose 6.170.974,25 KM, ukupni prihodi i rashodi, odnosno ulaganja u oblast upravljanja vodama Programom za 2019. godinu, Budžetom Tuzlanskog kantona za 2019. godinu planirani su u iznosu od 10.551.172,00 KM.

U narednom periodu Ministarstvo će obavijestiti gradove, odnosno općine o planiranim projektima od gradskog, odnosno općinskog značaja i njihovim obavezama.

Za projekte planirane tim programom gradovi, odnosno općine su dužni provesti proceduru izbora najpovoljnijeg izvođača radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i realizovati projekat na način i u roku predviđenim projektnim zadatkom. Realizacija projekata bit će omogućena samo za projekte za koje najkasnije do 25. decembra tekuće godine bude dostavljena kompletna dokumentacija o realizaciji projekta.

Također, Vlada je danas dala saglasnost na odobravanje sredstva sa stavke Sredstva rezerve Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2019. godini, za realizaciju projekata od gradskog, odnosno općinskog značaja u ukupnom iznosu od 2.331.967,95KM.

Obzirom da je na području Tuzlanskog kantona više bivših općina dobilo status grada (Tuzla, Živinice, Srebrenik, Gračanica, Gradačac) Vlada je danas, s ciljem usklađivanja teksta postojećih zakona, a radi eventualnog ostvarivanja prava i obaveza iz Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava i Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon, utvrdila prijedloge zakona o izmjenama i dopunama ova dva zakona. Obzirom da se izmjene i dopune mogu tretirati tehničkim dopunama, Vlada je prijedloge zakona uputila u dalju skupštinsku proceduru za razmatranje po skraćenom postupku.

Vlada se danas upoznala sa Akcionim planom za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije. U tom dokumentu Evropska komisija je detaljno analizirala trenutnu situaciju u Bosni i Hercegovini i navela 115 prioriteta u okviru političkog i ekonomskog kriterija te 33 pregovaračka poglavlja, na kojima institucije u Bosni i Hercegovini moraju ubrzano da rade na putu ka pridruženju Evropskoj uniji. Kako su u izradi Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije aktivno učestvovale institucije Tuzlanskog kantona i pri tome predložile značajan broj mjera, veoma je važno obezbijediti da se te mjere realizuju u predviđenom roku.

Brojnim mjerama institucija TK u Akcionom planu, Vlada TK je još jednom potvrdila svoju opredijeljenost ka evropskom putu i svoju proaktivnu ulogu u integracijskim procesima. Kada je u pitanju realizacija mjera, treba napomenuti da je Vlada TK već realizovala dvije mjere po predviđenom kalendaru realizacije.

Današnjim Zaključkom Vlada je zadužila ministarstva i uprave Tuzlanskog kantona koje su navedene u Akcionom planu za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije za pravovremenu realizaciju predloženih mjera. Krajnji rok za realizaciju tih mjera je maj 2020. godine iz razloga što će EK u junu 2020. godine objaviti Izvještaj o Bosni i Hercegovini u kojem će se, između ostalog, analizirati sprovođenje prioriteta iz Analitičkog izvještaja.

Vlada je danas utvrdila prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke Skupštine Tuzlanskog kantona o davanju saglasnosti, kojim je izvršen raspored viška sredstava prihoda Zavoda zdravstvenog osiguranja nad rashodima iz 2018.godine. Tim izmjenama Zavod zdravstvenog osiguranja TK-a bi se obavezao da iz sredstava viška prihoda nad rashodima iz 2018.godine koji je planiran u izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja tog kantona za 2019.godinu, rasporedi dio sredstava ugovornim zdravstvenim ustanovama u skladu sa povećanjem vrijednosti boda, u iznosu koji će utvrditi Vlada TK. Također, preostali dio sredstava viška prihoda nad rashodima iz 2018.godine će se koristiti u narednom periodu, ukoliko tekući prihodi ne budu dovoljni za finansiranje realizacije Programa zdravstvene zaštite.

Vlada Tuzlanskog kantona je danas razmatrala i odbila da prihvati Izvještaj o radu JU Univerzitet u Tuzli za 2018. godinu.

Vlada je danas donijela, između ostalog, i Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2019. godinu, saopćeno je iz Vlade TK.

Biznis.ba / FENA