BiH

Započinje godišnje istraživanje farmi u BiH

Autor: Biznis.ba
Započinje godišnje istraživanje farmi u BiH

Statističko istraživanje iz oblasti poljoprivrede „Godišnje istraživanje farmi 2018“ započinje danas, a anketiranje poljoprivrednih gazdinstava, pravnih lica i preduzetnika iz oblasti poljoprivrede trajaće dvije sedmice, do 15. decembra.

Istraživanje drugi put provodi Agencija za statistiku BiH u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku na području cijele Bosne i Hercegovine.

Anketu će provoditi akreditovani anketari Agencije za statistiku BiH, Federalnog zavoda za statistiku FBiH i Republičkog zavoda za statistiku RS, na reprezentativnom uzorku od 10.551 slučajno odabranih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava. Istovremeno će biti anketirano i 1.658 pravnih lica i preduzetnika metodom dostavljanja upitnika putem pošte.

Osnovi cilj provođenja ankete “Godišnje istraživanje farmi” je prikupljanje podataka o poljoprivrednoj proizvodnji na poljoprivrednim porodičnim i gazdinstvima pravnih osoba o poljoprivrednim proizvodima i njihovoj upotrebi. Tokom istraživanja anketari će prikupljati podatke o površinama i ostvarenoj proizvodnji ratarskih kultura, povrća, voća i grožđa, planovima sjetve za narednu godinu, brojnom stanju stoke i stočne proizvodnje, klanju stoke na gazdinstvu, proizvodnji i upotrebi mlijeka, potrošnji, bilansu vlastitih poljoprivrednih proizvoda, radnoj snazi, vrijednosti i površinama kupljenog i zakupljenog poljoprivrednog zemljišta i međufaznoj potrošnji.

Značaj ove ankete je u tome što će doprinijeti unapređenju kvaliteta i tačnosti podataka iz statistike poljoprivrede u odnosu na dosadašnja istraživanja koja su bila zasnovana na procjenama na nivou opština.

Budući da se anketa “Godišnje istraživanje farmi 2018” realizuje u skladu sa EU regulativama, metodološkim uputstvima, preporukama i objašnjenjima Eurostata, podaci iz poljoprivrede će biti međunarodno uporedivi, a doprinijeće i kvalitetu podataka koji se koriste za ekonomske statistike u poljoprivredi pri izradi bilanci i udjela poljoprivrede u ukupnom bruto domaćem proizvodu (GDP) BiH.

Biznis.ba / FENA