Regija

Fitch ocijenila partnerstvo između MHP i Perutnine Ptuj kao pozitivno

Autor: Biznis.ba
Fitch ocijenila partnerstvo između MHP i Perutnine Ptuj kao pozitivno

Agencija Fitch smatra potencijalnu MHP-ovu akviziciju slovenske Perutnine Ptuj vrlo korisnom za poslovni profil firme, pri čemu akvizicija ne bi naštetila finansijskom profilu MHP-a.

Fitch procjenjuje da MHP i Perutina imaju slične poslovne modele: obje kompanije su vertikalno integrisane – od proizvodnje hrane za živinu do uzgoja peradi i obrade mesa. Pored toga, kupovina Perutnine se uklapa u strategiju MHP da pojača prisustvo izvan Ukrajine, naročito u Evropskoj uniji, te da poveća prodaju i promet proizvoda sa dodanom vrijednosti. Oni procjenjuju da će Perutnina predstavljati oko 20% prodaje i gotovo 10% profita prije nego što se oduzme kamata, porez na dobit i amortizacija (EBITDA) u konsolidovanoj fiskalnoj godini 2018., što će omogućiti MHP da generiše dvije trećine zarade i skoro 60% EBITDA profita van Ukrajine.

Agencija Fitch, jedna od tri velike globalne nezavisne agencije za kreditni rejting, naglašava finansijsku moć kompanije MHP, koja planira da uloži 200 miliona € u unapređivanje proizvodne baze svog novog partnera.

Fitch ističe da će MHP imati znatno veću profitablinost nego drugi veliki međunarodni prerađivači mesnih proizvoda, kao što su američke firme Tyson i Smithfield.

MHP je potpisao ugovor o otkupu dionica sa Perutninom Ptuj i čeka na odobrenje slovenske Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Odobrenja regionalnih institucija iz regiona su već stigla.

Predsjednik upravnog odbora MHP, Dr John Rich, je izjavio: “Velika finansijska moć kompanije MHP je jedan od ključnih razloga zašto smo dobar dugoročni partner za Perutninu Ptuj. Značajne investicije u proizvodnu bazu će osigurati poboljšanje i rast trenutnih proizvoda Perutnine Ptuj.”

“Zahvaljujući našoj predanosti najvišim međunarodnim i evropskim standardima, sigurni smo da će slovenska Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja u skoroj budućnosti odobriti naše partnerstvo i unaprijed se radujemo ostvarivanju naših ambicioznih planova sa novim partnerima.”

Biznis.ba