Vlada FBiH donijela četiri odluke o emisijama trezorskih zapisa

Federalna vlada nije prihvatila inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o doprinosima, u dijelu vezivanja obračuna doprinosa s prosječnom plaćom u BiH, odnosno da se doprinosi obrtnika vezuju za minimalnu, a ne uz prosječnu bruto plaću, kako je to inicirao poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Senaid Begić.

Vlada je donijela četiri odluke o emisijama trezorskih zapisa Federacije BiH radi prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih ovogodišnjim Proračunom FBiH na poziciji kratkoročnih kredita i zajmova od domaćeg zaduživanja, u ukupnom nominalnom iznosu do 410.000.000 maraka. Kako je danas naglašeno, postoji mogućnost da ove odluke o emisijama trezorskih zapisa neće morati biti ni provedene, odnosno da aukcije neće biti ni održane.

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je prihvatila Finansijski plan za 2021. i Rebalans finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2020. godinu.

Usvojen je izvještaj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove o realizaciji Plana poslova premijera i uspostavljanja katastra nekretnina za 2020. godinu.

Prihvaćena je informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o izvještaju Komisije o izvršenoj kontroli namjenskog utroška sredstava od strane privrednog društva Operator – Terminali Federacije d.o.o Sarajevo, prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za 2019. godinu. Također, usvojena je i informacija o realizaciji Ugovora o poslovnoj saradnji između Aluminija d.d. Mostar i Aluminij Industries d.o.o. Mostar za period od 5.8.2020. do 5.2.2021. godine.

Vlada se upoznala s informacijama o posljedicama djelovanja epidemije koronavirusa (COVID-19) na turističko-ugostiteljski sektor u Federaciji BiH.

Vlada FBiH je usvojila informaciju o smještaju federalnih institucija u objekat „Vila Braun“ u Sarajevu, te zadužila Službu za zajedničke poslove organa i tijela FBiH da zatraži izjašnjenje i stav predsjednika i dvoje potpredsjednika Federacije BiH u vezi s korištenjem ovog objekta i da, nakon toga, pripremi konačnu informaciju o mogućnosti smještaja federalnih institucija u „Vilu Braun“.

Službu za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Vlada je ovlastila da zakupcima poslovnih prostora umanji zakupninu za 50 posto za period od tri mjeseca, i to od 1.3. do 31.5.2021. godine.

Upoznavši se sa informacijom o hotelu “Sirena” u Podgori (Republika Hrvatska), Vlada je danas zadužila Federalni zavod PIO, Federalno pravobranilaštvo i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da, u okviru svojih nadležnosti, poduzmu aktivnosti na zaštiti imovine Federacije BiH, saopćio je Ured Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću.

 

Biznis.ba