ZDK – Rok za prijavu za subvencioniranje plaće za mart produžen do 5. maja

Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona produžilo je do 5. maja rok za dostavu prijava na javni poziv za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava za subvencioniranje dijela najniže neto plaće za mjesec mart 2020. sa prvobitnog 30. aprila.

Iz Ministarstva navode da pravo na subvenciju od 50 posto minimalne neto plaće imaju pravna i fizička lica registrirana za obavljanje djelatnosti na području ZDK kojima je od marta zabranjen rad naredbama koje je donio Federalni štab civilne zaštite i Krizni štab FBiH, a koji nisu raskinuli ugovore o radu sa uposlenicima od 29. februara do 31. marta ove godine.

Radi povišenih mjera zaštite zdravlja ljudi izazvanih pandemijom koronavirusa COVID-19, ovjerene i potpisane zahtjeve za subvenciju potrebno je dostaviti isključivo putem pošte na adresu Ministarstva privrede Zeničko-dobojskog kantona.

Adresa, potrebni obrasci i lista djelatnosti koje su zabranjene naredbama Federalnog štaba civilne zaštite i Kriznog štaba FBiH, a koje mogu ostvariti pravo na subvenciju, mogu biti preuzeti sa internet stranice Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

Mjera subvencije polovine minimalne plaće za mart te cjelokupnog iznosa minimalne plaće za april, za što će javni poziv biti objavljen idućeg mjeseca, prva je interventna mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za pomoć privredi zbog krize izazvane pandemijom koronavirusa COVID-19.

Vlada je, također, liberalizirala korištenje sredstava Kreditno-garancijskog fonda, a prošle sedmice objavljen je javni poziv za odobravanje kredita, s tim da su kroz program Ministarstva za privredu osigurana i sredstva za subvencioniranje kamate u punom iznosu, tako da će za korisnike kredita iz te linije kamata u konačnici iznositi 0 posto, najavljeno je iz Pres-službe ZDK.

 

(FENA)