Banke u FBiH ostvarile neto dobit od 174,8 miliona KM

Komercijalne banke u Federaciji Bosne i Hercegovine na kraju prvog polugodišta 2018. godine ostvarile su neto dobit u iznosu od 174,8 miliona maraka što je za 23,1 milion ili 15,2 posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, objavila je Agencija za bankarstvo FBiH.

Svih 15 komercijalnih banaka koje su poslovale na području Federacije BiH ostvarile su pozitivan financijski rezultat.

Najprofitabilnija banka, po podacima Agencije za bankarstvo, je Unicredit bank dd Mostar s 57,48 milijuna maraka neto dobiti, slijede je Raiffeisen bank dd Sarajevo sa zabilježenih 57,23 milijuna maraka te Intesa Sanpaolo banka dd Sarajevo s dobiti od 19,08 milijuna maraka.

Navedene tri banke ostvarile su neto dobit u iznosu od 133,79 milijuna maraka od ukupnih 174,8 milijuna što predstavlja udio od čak 76,5 posto u ukupnoj neto dobiti bankarskog sektora FBiH.

Ostatak od 41,01 milijun maraka neto dobiti ili 23,5 posto otpada na preostalih 12 banaka: Sparkasse bank dd, NLB banka dd, Sberbank BH dd, Addiko bank dd, BBI dd, Privredna banka dd, Union banka dd, Komercijalno investiciona banka dd Velika Kladuša, Asa banka dd, Vakufska banka dd, Ziraat bank dd te Procredit bank dd.

Ukupna aktiva bankarskog sektora na nivou FBiH krajem šestog mjeseca 2018. godine iznosila je 21,05 milijardi maraka i za 4 posto je veća u odnosu na kraj 2017. godine.

Po iznosu aktive vodeća u FBiH je UniCredit bank Mostar s 5,64 milijarde maraka i pojedinačnim tržišnim udjelom od 26,8 posto. Slijedi je Raiffeisen bank dd Sarajevo s aktivom vrijednom 4,25 milijarde maraka te s tržišnim udjelom od 20,21 posto.

Krediti, s učešćem od 65,6 posto u strukturi ukupne aktive bankarskog sektora, zabilježili su rast u odnosu na kraj prethodne godine u iznosu od 620 milijuna maraka ili 5 posto.

Krediti odobreni privatnim poduzećima ostvarili su rast u iznosu od 217 milijuna maraka, tako da su na dan 30. 6. 2018. godine dostigli iznos od 6,5 milijardi maraka, te su imali učešće u ukupnim kreditima od 47,2 posto, dok su krediti dani stanovništvu u istom periodu zabilježili rast u iznosu od 295 milijuna maraka s istim učešćem kao i na kraju 2017. godine od 48,2 posto i na dan 30. 6. 2018. godine iznosili su 6,7 milijardi maraka.

Depoziti su dostigli iznos od 16,6 milijardi maraka, uz ostvareni rast u iznosu od 789 milijuna maraka ili 5 posto i ostali su najznačajniji izvor financiranja, s učešćem od 78,9 posto u ukupnoj pasivi.

Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i financijskog potencijala banaka, povećani su za 251 milijun maraka ili za 3 posto, i iznosili su 8,5 milijardi maraka.

Ukupni kapital bankarskog sektora FBiH na dan 30. 6. 2018. godine iznosio je 2,9 milijardi maraka, od čega dionički kapital iznosi 1,2 milijarde.

Likvidnost bankarskog sektora ocjenjuje se zadovoljavajućom, s obzirom na učešće likvidnih sredstava u ukupnoj aktivi i ročnu usklađenost financijske aktive i financijskih obveza, objavila je Agencija za bankarstvo FBiH.

Na kraju polugodišnjeg razdoblja 2018. godine u bankarskom sektoru na području FBiH bilo je uposleno ukupno 6.718 osoba.

Biznis.ba / FENA