Delić: Skupština KS jednoglasno donijela izmjene i dopune Zakona o koncesijama

Skupština Kantona Sarajevo je danas na sjednici  jednoglasno donijela izmjene i dopune Zakona o koncesijama KS, a koji je važan za unapređenje poslovnog ambijenta i uređenje oblasti korištenja prirodnih resursa na području Kantona Sarajevo.

Ministar privrede KS Adnan Delić je kazao da je Zakon o koncesijama dosta kompleksan i  izmjenama i dopunama redefinira se dosadašnji sistem nadzora nad provođenjem zakona i ugovora o koncesiji.

– Dodatno se uređuje pitanje finansijskog obezbjeđenja ugovora o koncesiji, precizira donošenje propisa kojima će se uvrditi način i kriteriji definisanja javnog dobra, kao i evidentiranje i otvaranje registra imovine koja ima karakter javnog dobra – naveo je ministar Delić u uvodnim napomenama na današnjoj sjednici Skupštine KS.

Osim navedenog, predviđenim izmjenama i dopunama zakona o koncesijama preciziraju se predmeti koncesije i nadležnosti za njihovu dodjelu, odnosno specificiraju se prava, obaveze i odgovornosti resornih ministarstava za predmete koncesije iz njihovih resora kako bi se otklonile eventualne dileme i nejasnoće u vezi nadležnosti nekog od ministarstava vezano za predmete koncesije što će, kako je istakao ministar, umnogome doprinijeti uređenju ove oblasti i kvalitetnijem praćenju korištenja i raspolaganja javnim dobrima Kantona koja su predmet određenih koncesionih ugovora.

Također, s ciljem zaštite javnog dobra koje je predmet koncesije, ovim izmjenama i dopunama Zakona o koncesiji znatno su skraćeni rokovi za poduzimanje aktivnosti u postupcima dodjele koncesije, te je propisano i donošenje potrebnih pravilnika kao podzakonskih akata kojima se detaljnije uređuju postupci dodjele koncesije, kao i propisi kojima se uklanjaju određene prepreke s ciljem ubrzanja procesa dodjele koncesije.

Jedna od bitnih izmjena, uz sve navedene, kako je istakao ministar, svakako je i ona koja se odnosi na izuzimanje iz obaveze potpisivanja koncesionog ugovora pravnih ili fizičkih lica koja su vlasnici i/ili korisnici mikropostrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije na području Kantona Sarajevo, instalisane snage u zbiru do 23 kW.

– Ovdje je riječ o mikropostrojenjima i da se proizvodi električna energija iz obnovljivih izvora energije, takozvana ‘zelena energija’, kojom se u Kantonu Sarajevo poboljšavaju okolišni aspekti, pa samim tim i unapređuje zdravstveni segment za građane Kantona. Osim toga, ovom koncesionom pogodnošću stimuliše se i ulaganje u izgradnju i korištenje obnovljivih izvora energije, odnosno postrojenja za proizvodnju električne energije, čime se postižu, osim navednog i ekonomski efekti i smanjenje broja nezaposlenih – pojasnio je ministar Delić.

Ovaj zakon donesen je nakon niza neuspješnih pokušaja njegovog donošenja unazad nekoliko godina i pretpostavka je da će doprinijeti unapređenju, ne samo poslovnog ambijenta, nego i zaštiti životne sredine i prirodnih bogatstava, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

 

Biznis.ba / FENA