Džindić saopćio dobre vijesti za radnike Zraka, Vitezita, Željezare, Krivaje …

Aktuelna Vlada FBiH izdvojila je do sada oko 43 miliona KM za uvezivanje radnog staža radnicima koji nisu bili zbrinuti i time je u zasluženu penziju otišlo oko 5.000 radnika

Vlada FBiH održala je danas sjednicu u Sarajevu, a o zaključcima i odlukama javnost je informisao federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić.

Kako je rekao, Vlada FBiH usvojila je Program utroška za finansiranje razvojnih projekata, što je budžetska stavka koja je bila planirana za budžet 2020. godine u iznosu od tri miliona KM, a na rebalansu smanjena na 2,7 miliona KM.

– Kao takva danas je usvojena i ide u javni oglas. To je poticaj razvojnim projektima iz oblasti namjenske industrije – kazao je Džindić, prenose Vijesti.ba.

Usvojen je i prijedlog odluke za uvezivanje radnog staža, što su također budžetska sredstva. U budžetu za 2020. u tu svrhu bilo je planirano 10 miliona KM, ali je rebalansom zbog situacije sa pandemijom smanjeno na milion KM.

– Objavljen je javni oglas i izvršena evaluacija kompletnih pristiglih aplikanata. Za 106 radnika je uvezan radni staž po tom programu i utrošen je jedan milion KM. Radi se o privrednim društvima “Agrokomerc” Velika Kladuša, “Zrak” Sarajevo, PS Vitezit, TTU u stečaju, Željezara Zenica i IP Krivaja d.o.o. Zavidovići u stečaju – pojašnjava ministar.

Također, podršku je dobio prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za uvezivanje radnog staža za sedam radnika privrednog društva “Krivaja Mobel”, koji nisu obuhvaćeni prethodnom odlukom. Za njih sedam, koji su penzionisani, izdvojeno je 36.000 KM.

– Od oktobra 2015. do današnjeg dana Vlada FBiH izdvojila je oko 43 miliona KM za uvezivanje radnog staža radnicima koji nisu bili zbrinuti i time je u zasluženu penziju otišlo oko 5.000 radnika – dodao je Džindić.

Usvojen je i prijedlog odluke o odobravanju raspodjele sredstava za 370 radnika koji nisu zbrinuti u procesu penzionisanja ili nisu mogli riješiti svoj status od 2016. godine, otkad je Krivaja otišla u stečaj. Vlada FBiH danas je u tu svrhu izdvojila 623.000 KM. To su sredstva ostvarena prodajom manjinskih udjela preduzeća u vlasništvu Vlade FBiH, putem Agencije za privatizaciju.

Donesena je i odluka o odobravanju raspodjele novčanih sredstava za privredno društvo “Zrak”, u kojem se ušlo u postupak konsolidacije za koji je izdvojeno blizu 200.000 KM. Tim sredstvima pomoći će se proces konsolidacije i da se završe projekti koji su zaključeni u 2019. godini.

Vlada FBiH usvojila je Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o Zaključku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i Prijedlog deklaracije o zaštiti rijeka u FBiH, a u vezi zabrane izgradnje malih hidroelektrana.

Potpisana su dva koncesiona ugovora za period mandata ove Vlade – ugovor o koncesiji za HE Vranduk 19,6 megawatta i ugovor o koncesiji za HE Janjići 13,3 megawatta, prenose Vijesti.ba.

– Uvažavajući podatke u vezi broja izdatih energetskih dozvola, većina tih dozvola je izdata nažalost od kantona, pa smo samim tim u zaključku zadužili resorno ministarstvo da će tražiti od svih kantona da dostave spisak svih izdatih energetskih dozvola, kako bismo to mogli objediniti i imati kompletnu informaciju – naveo je Džindić.

Prema informacijama kojima raspolaže, dodaje, ukupno je izdato 54 energetskih dozvola. Većina tih dozvola izdato je do perioda aktuelne Vlade, dok je u periodu ove Vlade izdata svake godine po jedna. Dakle, pet je izdato za vrijeme petogodišnjeg trajanja aktuelne Vlade, a 49 za vrijeme prethodnih vlada.

– Dogovoreno je i da ministarstvo okoliša, poljoprivrede, prostornog uređenja i moje resorno ministarstvo pripreme i obrade korekciju zakona koji se tiču zabrane ili ograničene gradnje mini hidroelektrana, i to pripreme za jednu od narednih sjednica, a rok je 30 dana – pojašnjava Džindić.

Kada je u pitanju ministarstvo na čijem je čelu, potrebno je korigovati zakone o električnoj energiji i korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, kao i nekoliko pravilnika kao nižih akata.

– Mi smo već uveli moratorij za potpisivanje novih ugovora i on traje do nove godine. Nacionalni energetski plan na snazi je do nove godine. Mi smo zaključkom zaduženi da u novom planu koji pripremamo izostavimo poticaj za mini-HE. Taj poticaj ćemo prebaciti na proizvodnju električne energije iz solarnih elektrana – rekao je Džindić.

Napomenuo je da je danas konačno završen, evaluiran i potpisan draft odluke o raspodjeli 30 miliona KM, a radi se o podršci izvozno orijentisanim privrednim društvima. Sredstva će biti dodijeljena za pet sektora: metalna, elektro i autoindustrija, hemijska industrija, farmaceutska industrija, proizvodnja gume, obuće, tekstila i odjeće, industrija građevinskog materijala te industrija gume i plastike.

Džindić očekuje da će na prvoj narednoj sjednici Vlade biti donesena odluka i konačno ta sredstva i raspoređena.

Ministarstvo na čijem je čelu, dodaje, je prvo od svih ministarstava koja su dobila zaduženja, uradilo javni oglas, upoznalo sve aktere kako bi bilo što više prijavljenih. Na oglas se prijavilo više od 500 privrednih društava, od kojih je oko 480 ušlo u finalnu raspodjelu.

Dnevni red današnje sjednice Vlade FBiH, kako je rekao, dopunjen je jednom tačkom – Informacijom o Kolektivnom ugovoru o izmjenama i dopunama granskog kolektivnog ugovora elektroprivredne djelatnosti u FBiH.

– Pregovori su krenuli još u oktobru. Nažalost imamo određenih mimoilaženja između predstavnika poslodavaca i sindikata. Danas smo produžili rok pregovaranja za još dva mjeseca, do 31.1.2021. Ja pozivam ovaj put i sindikat, naravno i naše predstavnike koji pregovaraju u ime poslodavaca, da se u ova dva mjeseca proba naći kopromisno rješenje – potcrtao je Džindić.

Biznis.ba