FUZIP: Moderna informatička oprema za poljoprivredne i fitosanitarne inspektore

Federalna uprava za inspekcijske poslove dobila je informatičku opremu vrijednosti 30.000 eura, doniranu u okviru EU podrške jačanju kapaciteta BiH u sektorima sigurnosti hrane, veterinarstva i fitosanitarne oblasti.

Shodno ciljevima podrške, informatička oprema (prijenosni i desktop računari, prijenosni i multifunkcionalni štampači) bit će dodijeljena federalnim fitosanitarnim inspektorima na graničnim prijelazima Bijača, Gorica, Kamensko, Izačić, Orašje i Bosanski Šamac, te federalnim poljoprivrednim inspektorima u uredima poljoprivredne inspekcije FUZIP u Mostaru i Sarajevu.

Glavni federalni poljoprivredni inspektor i koordinator projekta ispred FUZIP Mehmed Čeligija, iskazao je zahvalnost međunarodnim donatorima i kancelariji EU u BiH, kao i Upravi za zaštitu zdravlja bilja BiH koja je koordinirala i artikulisala zahtjeve nadležnih entitetskih inspektorata i inspekcije Distrikta Brčko.

Ovakav vid tehničke podrške će doprinijeti ukupnoj profesionalizaciji fitosanitarnih službi i unapređenju fitosanitarne kontrole domaće proizvodnje, izvoza i uvoza, ali i ispunjavanju obaveza postavljenih pred sektorski okvir poljoprivrede u zaštiti zdravlja bilja.

Donacija moderne informatičke opreme i deset (10) vozila će omogućiti veću efikasnost i mobilnost federalnih fitosanitarnih inspektora u vršenju fitosanitarnog nadzora prekograničnog prometa roba, izdavanju fitostanitarnih certifikata za izvoz, te realizaciji komplementarnih obaveza fitosanitarnih i poljoprivrednih inspektora u unutrašnjem nadzoru primarne proizvodnje bilja i biljnih proizvoda i drugim aspektima osiguranja zaštite zdravlja bilja i domicilne primarne poljoprivredne proizvodnje.
Kreiranje tehničkih preduvjeta za operativnije funkcionisanje inspekcija predstavlja i značajan iskorak ka usklađivanju sa standardima i principima Evropske unije.

Čwlgija je konstatirao da adekvatna institucionalna forma inspekcija, postupci nadzora harmonizovani s dobrim praksama u EU, validacija procesa u skladu sa standardima za provedbu inspekcijskih nadzora, ukratko – sistem usklađen sa sistemom EU, jesu glavni prioriteti za ostvarenje jednakog statusa domaće proizvodnje sa proizvodima iz uvoza i konkurentnosti na tržištu EU, SAD i trećih zemalja.

EU kroz nekoliko tekućih projekata radi na jačanju kapaciteta BiH u sektorima bezbjednosti hrane, veterinarstva i fitosanitarne oblasti. Trenutno se u BiH provode tri twinning projekta u vrijednosti šest  miliona eura s ciljem izgradnje institucionalnih kapaciteta i usklađivanja pomenutih sektora u BiH sa pravnom tekovinom Evropske unije.

U okviru podrške jačanju kapaciteta fitosanitarne inspekcije i sektora sigurnosti hrane, EU je osigurala ukupno 33 vozila u vrijednosti  467.000 eura i IT opremu u vrijednosti 700.000 eura za fitosantarne inspektore u okviru entitetskih inspektorata, saopćeno je iz FUZIP-a.

 

(FENA)