Lizing sektor u FBiH u prvom polugodištu ove godine poslovao pozitivno

Na nivou lizing sektora u FBiH, kojeg čine četiri lizing društva, u periodu 01.01.-30.06.2021. godine iskazan je pozitivan finansijski rezultat u iznosu 2,3 miliona KM, što predstavlja povećanje za 0,5 miliona KM u odnosu na isti period prethodne godine.

Povećanje poslovnog rezultata lizing sektora najvećim dijelom posljedica je značajnog poboljšanja poslovnog rezultata kod jednog lizing društva u iznosu od 0,9 miliona KM.

Ukupna aktiva lizing sektora u FBiH na dan 30.06.2021. godine iznosi 358,5 miliona KM i veća je za 14,7 miliona KM ili 4,3 posto u odnosu na 31.12.2020. godine.

Neto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga, kao najznačajnija stavka u strukturi ukupne aktive, iznose 278,4 miliona KM ili 77,6 posto ukupne aktive i u odnosu na 31.12.2020. godine veća su za iznos od 21,6 miliona KM ili 8,4 posto, pokazatelji su Agencije za bankarstvo FBiH.

U pogledu kvaliteta aktive lizing sektora u FBiH sa 30.06.2021. godine iskazano je ukupno 3,1 milion KM dospjelih neizmirenih potraživanja koja su manja za 11,8 posto u odnosu na 31.12.2020. godine.

Rezerve za gubitke po finansijskom lizingu povećane su za 163,8 posto u odnosu na kraj prethodne godine, usljed značajnog povećanja ove stavke kod jednog lizing društva.

Ukupan broj i vrijednost novozaključenih lizing ugovora za finansijski i operativni lizing na nivou lizing sistema, u posmatranom periodu, bilježe povećanje za 36,6 posto, odnosno 39,2 posto.

U strukturi ukupne pasive lizing sektora u FBiH sa 30.06.2021. godine najveću stavku predstavljaju obaveze po uzetim kreditima u iznosu od 323,1 milion KM, koje čine 90,1 posto ukupne pasive. U odnosu na 31.12.2020. godine ove obaveze su povećane za iznos od 15,2 miliona KM ili 4,9 posto. Posmatrano prema ugovorenoj ročnosti, dominantno je učešće dugoročnih kredita u obavezama po uzetim kreditima.

Ukupni kapital lizing sektora u FBiH na dan 30.06.2021. godine iznosi 26,9 miliona KM, što čini 7,5 posto ukupne pasive lizing sektora FBiH i u poređenju sa 31.12.2020. godine, ova bilansna pozicija je smanjena za iznos od 0,8 miliona KM ili 2,9 posto.

Lizing sistem u FBiH zaključno sa 30.06.2021. godine činila su četiri lizing društva (lizing sektor) i jedna komercijalna banka koja obavlja poslove finansijskog lizinga. U lizing sektoru FBiH je sa 30.06.2021. godine bilo zaposleno ukupno 106 radnika, što je za pet radnika više u odnosu na kraj prethodne godine, navode iz FBA.

 

(FENA)