Makroekonomski izazovi ograničavaju efekte implementacije CEFTA-e u BiH

Nekoliko nevladinih organizacija iz zemalja regije izradilo je analizu “Utjecaji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te CEFTA2006 na proces evropskih integracija zemalja ZB6 i na regionalnu saradnju: Postignuća i put naprijed” koja sadržava niz preporuka za zemlje zapadnog Balkana, a predstavljena je danas u Sarajevu.

 

Kako su danas podsjetili predstavnici Vanjskopolitičke inicijative BH, organizacije koja je učestvovala u izradi analize, Evropska unija je za zemlje koje streme ka članstvu kreirala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a iako je za zemlje na Balkanu proces stabilizacije i pridruživanja u primjeni već gotovo 19 godina jedino je Republika Hrvatska u tom periodu i postala članica EU.

Među zemljama zapadnog Balkana postoji opredjeljenje da se moraju zajednički ekonomski osnažiti kako bi se mogle nositi s tržišnim silama koje ih očekuju u EU i CEFTA je jedan od načina za tu pripremu jer osnažuje ekonomsku regionalnu saradnju te pomaže proces stabilizacije i pridruživanja.

Direktorica Vanjskopolitičke inicijative Lejla Ramić Mesihović podvukla je da se izvještaj sastoji od dva dijela i napisan je na 460 stranica, a prvi dio odnosi se na analizu efekata SSP-a za Makedoniju, Albaniju i Srbiju, dok drugi dio donosi analizu efekata CEFTA-e za svih šest zemalja.

– Brojne su preporuke u izvještaju nakon svakog poglavlja, ali napravi smo i generičke preporuke koje se odnose na cijeli region s naglaskom na CEFTA-u. Kada je BiH u pitanju pred njom su veliki makroekonomski izazovi koji ograničavaju efekte implementacije CEFTA-e – dodala je.

Istaknula je da BiH ima mnogo netarifnih barijera, kao i svi u regionu, ali bi ih trebalo jasno identificirati i otklanjati, te je naglasila da za BiH još uvijek izazov predstavlja i težak politički kontekst u kojem se privređuje i iz kojeg se izvozi, kao i pad direktnih stranih ulaganja te trgovinski deficit koji BiH u kontinuitetu vuče.

Predsjednik Skupštine Vanjskopolitičke inicijative BH Davor Vuletić pojasnio je da je u procesu pridruživanja od velikog značaja stabilizacija rada institucija koje omogućavaju pravni okvir za funkcioniranje privrede, ali to u BiH nije bilo u mjeru u kojoj su to imale druge zemlje te je bilo problema da se fokusira na ekonomski segment i stave u stranu političkih problema.

I on je napomenuo da u BiH veliki izazov predstavlja politička situacija, a iako su i druge zemlje regije imale politički turbulentna vremena one su imale i druži period stabilizacije, dok je u BiH prisutan kontinuirani proces političke destabilizacije što utiče na rad institucija i formiranje pravnog okvira za bolje funkcioniranje BiH unutar CEFTA-e.

Neke od preporuka iz izvještaja su uspostavljanje političke stabilizacije, usvajanje standarda Evropske unije, poboljšanja u fitosanitarnoj zaštiti, pojačan inspekcijski nadzor robe i tržišta usmjerenog na vanjsku trgovinu jer stvari koje se događaju poput problema kod izvoza jabuka ili mesa urušavaju ugled BiH u trgovinskoj razmjeni.

Izvještaj je namijenjen donosiocima odluka i osobama koje rade u institucijama da uoče stvari koje do sada nisu uočili, ali koliko od toga će biti implementirano u Vanjskopolitičkoj inicijativi BH kažu da zavisi upravo od donosioca odluka.

Vanjskopolitička inicijativa BH uradila je ovaj izvještaj u partnerstvu sa Evropskim pokretom Srbije, Albanskim institutom za međunarodne studije, Institutom za evropske politike iz Skoplja, Evropskim pokretom Crne Gore i Riinvest Institutom za razvojno istraživanje sa Kosova, a pod pokroviteljstvom Ambasade Federalne Republike Njemačke iz Beograda.

Biznis.ba / FENA