Mašinski fakultet Zenica instalirao hibridni sistem za proizvodnju el. energije

Mašinski fakultet Univerziteta Zenica (UNZE) instalirao je na krovu iznad ulaza u glavnu zgradu hibridni sistem za proizvodnju električne energije, koji je donacija Tehnološkog parka Inter iz Mostara.

Sistem sadrži fotonaponske panele, horizontalnu vjetrenjaču i akumulator, a u sklopu projekta Evropske unije, razvili su ga stručnjaci tog tehnološkog parka i Fakulteta strojarstva i brodogradnje iz Zagreba.

-Isti su sistem na poklon dobili i mašinski fakulteti Sveučilišta Mostar i Univerziteta Džemal Bijedić iz Mostara, a mi smo treći fakultet iz BiH koji je dobio ovakav hibridni sistem. Dobili smo ga kao rezultat dugogodišnje projektne saradnje koju naš fakultet i Centar za inovativnost i preduzetništvo (CIP) UNZE-a ima sa ovim izuzetnim partnerom – kaže Darko Petković, profesor i direktor CIP-a UNZE-a.

Sistem je, navodi, montiran na ulaznoj platformi kako bi bio i dobro edukacijsķo sredstvo za studente tog i drugih drugih fakulteta UNZE-a, a planirano je da se do njega izrade i stepenice za pristup te platforma za rad u manjim grupama.

-Naš hibridni model će moći proizvoditi cca 2,5 KW električne energije, što je dovoljno za noćno osvjetljavanje hodnika, aula i drugih dijelova fakulteta štednim LED sijalicama. Pored u nastavi, očekujemo da se ova platforma koristi i za naučno-istraživački rad, jer je mr. Ernad Bešlagić doktorant na Univerzitetu u Mostaru upravo iz domene optimizacije geometrije lopatica ovakvih turbine. Vjerujem da ćemo imati ubrzo i magistrante koji će svoja istraživanja raditi na ovom sistemu – ističe profesor Petković.

 

Biznis.ba / FENA