Poslodavci u Goraždu moraju birati prvog kandidata sa rang liste

Uredba se odnosi na postupak prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50 posto ukupnog kapitala, prenosi Klix.

Uredbom je propisan i način provođenja javnog oglasa, proces izbora, način odabira kandidata u skladu s rezultatima postignutim na pismenom, usmenom i praktičnom ispitu, kao i način bodovanja i formiranja rang liste uspješnih kandidata.

Nataša Danojlić, ministrica pravosuđa, uprave i radnih odnosa BPK Goražde tvrdi kako će primjenom uredbe zapošljavanje biti transparentnije te da je ova uredba za nijansu različita od drugih donešenih po istom principu.

“Specifičnost uredbe je da se poslodavac mora rukovoditi rang listom, ne da bira sa rang liste, nego da ide prvi sa rang liste. Ukoliko prvi kandidat sa liste odustane, onda se bira drugi sa rang liste”, ističe Danojlić.

Uredba je proistekla iz prošlogodišnjih izmjena i dopuna Zakona o radu a od nje se može odstupiti samo u četiri slučaja.

“Dva su predviđena samim Zakonom o radu, to su dva instituta koja se odnose na ponudu izmijenjenog ugovora o radu i pravo radnika sa promijenjenom radnom sposobnošću. Još je jedna specifičnost koja se odnosi na programe zapošljavanja javnih službi i četvrti izuzetak se odnosi na mogućnost da se ne ide po osnovu javnog oglašavanja, ali samo u slučaju kada su navedene situacije gdje je proces rada usporen ili onemogućen i to može trajati najviše 120 dana za konkretno radno mjesto”, pojasnila je ministrica Nataša Danojlić.

Nezadovoljni kandidati imaju pravo uvida u dokumentaciju, a mogu se obratiti i Kantonalnoj Upravi za inspekcijske poslove odnosno inspektoru rada.

Za one koji ne poštuju Uredbu propisane su i kazne, od jedne do tri hiljade za poslodavca, od tri do pet hiljada KM za odgovorno lice kod poslodavca i od 100 do 500 maraka za člana komisije.

Svim poslodavcima je naloženo da svoje ugovore o radu i interne akte po kojima provode ove procedure usklade u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Uredbe.

Biznis.ba