Projekt Bh. selo: BiH napustilo 200.000 ljudi, smanjimo odlaske ruralnim turizmom

Unija za održivi povratak i integracije u BiH kaže da je u periodu od 2013. do 1. juna 2019. našu zemlju napustilo čak 203.011 osoba. U cilju smanjenja broja odlazaka bh. građana, ova unija je pokrenula projekt Bh. Selo. Vjeruju kako je upravo ruralni turizam budućnost naše zemlje.

Projekt Bh. Selo podržala je Vlade Švicarske kroz projekt MarketMakers koji implementiraju konzorcij Helvetas i Kolektiv/Posao.ba.

“Turizam je grana privrede koja je budućnost naše zemlje. Vjerujemo da je ovo projekt budućnosti, jer se od prirode i priodnih bogatstava zaista može živjeti u našoj zemlji. Ovaj projekt je zamišljen tako da sve ide po EU standardima, jer smo imali priliku da vidimo kako to rade u Srbiji i Hrvatskoj. Shvatili smo da se naši ljudi mogu baviti ruralnim turizmom”, kazala je predsjednica Unije za održivi povratak i integracije u BiH Mirhunisa Zukić.

Zukić je dodala da će se projekt implementirati na području devet općina tj. gradova i to u Doboju, Ključu, Hadžićima, Foči, Ustikolini, Trebinju, Tešnju, Goraždu i Modriči.

“Projekt je zvanično počeo danas, što znači da će ovi ljudi prvi put s lokalnim vlastima, turističkim organizacijama i lokalnim nevladinim organizacijama započeti jedinstveni model”, kazala je i dodala kako su načelnici spomenutih općina podržali ovaj projekt.

Dženan Mašetić, jedan od koordinatora ovog projekta, napomenuo je da su i prošle godine imali sličan projekt “Zajedno učinimo život boljim u BiH” kojim su doprli do ljudi koji se žele baviti ruralnim turizmom.

“Unija za održivi povratak i integracije u BiH je u novembru i decembru 2017. godine održala edukacije u Kulen Vakufu (Bihać), Čapljini i Lukavcu. Kroz ovaj projekt ljudi su prošli kroz dvije vrste obuka. Ono što je fascinantno jeste da su sve porodice same uspjele napraviti biznis plan i biznis ideju. Nadam se da će tako biti i ovog puta”, rekao je Mašetić.

Napomenuo je i da Bh. Selo ima i svoju web stranicu zahvaljujući kojoj su pojedina ruralna mjesta u našoj zemlji u prošloj godini zabilježila porast posjeta za 100 posto. Vrijednost ovog projekta je 28.000 KM.

Biznis.ba