RB FBiH: Dvije banke ispunile uslove za učešće u kreditno-garantnim programima

Razvojna banka Federacije BiH (RB FBiH) utvrdila je Listu kvalifikovanih komercijalnih banaka za učešće u kreditno-garantnim programima Garancijskog fonda na kojoj su NLB Banka d.d. Sarajevo i Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo.

Ove dvije komercijalne banke, kako je obrazloženo, ispunjavaju uslove definisane Uredbom za učešće u kreditno-garantnim programima Garancijskog fonda, a za koji su iskazale interes u prijavi na drugi dopunski javni poziv.

Razvojna banka Federacije BiH je 12. novembra ove godine objavila drugi dopunski javni poziv za iskazivanje interesa komercijalnih banaka za učešće u kreditno-garantnim programima Garancijskog fonda, a rok za prijavu je bio 17. novembar.

Kako je tada navedeno, dopunski poziv je raspisan uvažavajući iskorištenost ukupnih sredstava Garancijskog fonda i zainteresovanost komercijalnih banaka, a s obziriom na činjenicu da sve komercijalne banke koje imaju dozvolu za rad nisu korisnici Garancijskog fonda, dok banke koje su korisnici Garancijskog fonda po objavljenim javnim pozivima inicijalno nisu izrazile interes za učešće u svih pet kreditno-garantnih programa.

Osim toga, razlozi za dopunski javni poziv vezani su i za opšti interes Vlade FBiH da ovaj instrument bude dostupan poduzetnicima putem što većeg broja kvalificiranih banaka.

Prema bazi podataka Garancijskog fonda, koja je objavljena na web stranici RB FBiH, do sada je ukupno odobreni iznos sredstava 85,8 miliona KM, a na listi korisnika kredita uz garanciju GF su 182 subjekta.

 

Biznis.ba / FENA