Sektor transporta preduslov za razvoj ekonomije i životnog standarda

Stanje u Federaciji Bosne i Hercegovine u oblasti transporta i komunikacione infrastrukture analizirano je u utorak na radionici o izradi Strategije razvoja Federacije BiH 2021.-2027., u organizaciji Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

Sektor transporta predstavlja važan preduslov za razvoj ekonomije i životnog standarda građana. Postojeća transportna infrastruktura u FBiH, kao i BiH, ne zadovoljava potrebe građana i ekonomije, što se vidi prema uslugama prijevoza: željezničkog, cestovnog, vodnog, zračnog, javnog gradskog i ostalih podsektora transporta.

Stanje transportnog sistema u BiH, a samim tim i Federaciji BiH, odnosno njegovih pojedinih podsistema, karakteriše zastarjelost transportne infrastrukture i sredstava, neravnomjeran razvoj transportnih podsistema, te neadekvatna organizacija upravljanja i poslovanja podsistema.

To slabi konkurentnost zemlje, a istraživanja pokazuju da je upravo to jedan od najslabijih konkurentnih faktora. Prema Izvještaju o globalnoj konkurentnosti 2018. godine, Svjetskog ekonomskog foruma, BiH je u oblasti transportne infrastrukture rangirana na 89. mjestu od 140 zemalja svijeta.

Prema ovom izvještaju, BiH je u regionu zapadnog Balkana za jedno mjesto više od posljednje Albanije, koja je rangirana na 100. mjestu, a rangirana mjesta ostalih zemlja su: Hrvatska 36., Srbija 48., Crna Gora 86.

Prema navedenom izvještaju, BiH je u oblasti informacijskih i komunikacijskih tehnologija rangirana na 86. mjestu od 140 zemalja svijeta, a u regionu zapadnog Balkana je na posljednjem mjestu, rangirana mjesta ostalih zemlja su: Hrvatska 53., Crna Gora 58., Srbija 60. i Albanija 74.

Ovaj sektor predstavlja osnovu razvoja svih ostalih sektora moderne ekonomije i društva, zbog toga je vrlo važan i Bosna  i Hercegovina mora pratiti rapidni razvoj digitalnih usluga i sve veće zahtjeve ekonomije i društva za prenosom velikih količina informacija putem digitalnih mreža.

Diskusiju tokom jučerašnjeg rada je vodio profesor Izet Bajrambašić, uz prisustvo ključnih aktera iz oblasti transporta i komunikacione infrastrukture (Vlada Federacija BiH, federalna i kantonalna ministarstva). Nakon diskusije prisutni su usaglasili matrice prepoznatih problema, izazova i potencijala.

Nakon ove, kao i ostalih 12 radionica tokom kojih će biti razrađene analize stanja u ključnim oblastima društveno-ekonomskog života Federacija BiH, odnosno predložena razvojna rješenja, slijedi organizacija bloka radionica tokom kojih će se definisati vizija Strategije razvoja Federacije BiH 2021.-2027., strateški ciljevi i okvirni prioriteti.

Realizacija svih radionica koje se odnose na analizu stanja podržao je Projekat lokalnog integrisanog razvoja u BiH, zajedničkog projekta UNDP i Vlade Švicarske, saopćeno je iz Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

( FENA)