Šepić pokrenuo inicijativu za uvođenje kategorije “samozaposlenik”

Poslanik u Parlamentu BiH i kandidat za člana Predsjedništva BiH Senad Šepić je prošle sedmice u parlamentarnu proceduru uputio inicijativu kojom se traži uvođenje kategorije “samozaposlenik”.

 

Kako je saopćeno iz Nezavisnog bloka, poznato je da BiH ima registrovanu stopu nezaposlenosti od 38,68 posto prema podacima Agencije za statistiku BiH iz decembra 2017. godine.

Prema ovim podacima, zaposlenih je bilo 754.817, a nezaposlenih 475.549. Prema podacima iste Agencije za statistiku BiH, ukoliko se referira na Anketu o radnoj snazi, nezaposlenost je iznosila 20,50 posto. Razlika između ova dva podatka predstavlja broj od 223.285 radnika, koji ili rade na crno ili su van BiH, a prijavljeni su kao nezaposlene osobe.

Upućenom Inicijativom traži se uvođenje kategorije “samozaposlenik” u važeće Zakone o radu svih nivoa vlasti.

Cilj ove inicijative jeste da se radnicima, koji mogu raditi sami za sebe, omogući da legalno budu dio sistema, da se registruju, ukoliko takva djelatnost dopušta, rad od kuće, da ne budu registrirani na Birou, da budu dio sistema i da državi plaćaju određeni dogovoreni iznos paušala, koji će im se priznati u radni staž, te da budu osigurani.

– Kategorija “samozaposlenik” je i u skladu sa direktivom EU 2010/41/EU i također je  tematizirana u sklopu Upitnika Evropske komisije za pripremu mišljenja o zahtjevu za članstvo BiH, u Poglavlju 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, pitanju 2 (str. 6), gdje su naše vlasti odgovorile negativno na pitanje da li naši zakoni prepoznaju kategoriju “samozaposlenik” – navodi se u saopćenju.

Biznis.ba / FENA