Sopstvenim radom omogućiti dovoljno hrane i smanjiti uvoz

Organi Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji, vodoprivredi, ugostiteljstvu, turizmu i trgovini Bosne i Hercegovine (PPDIVUT BiH)  raspravljali su o sadašnjem položaju poljoprivredno-prehrambenog sektora u FBiH, kao i o položaju u kojem bi se ovaj sektor mogao naći u narednom periodu.

Da bi se poboljšalo stanje poljoprivredno-prehrambenog sektora, predlaže se da sve vlade kroz svoja resorna ministarstva pruže punu podršku u jesenjoj sjetvi, kao i da se naprave pripreme za proljetnu sjetvu. Podrškom, kako dodaju iz ovog sindikata,  treba obuhvatiti sve proizvođače, bez obzira na korištene obradive površine, uz stvaranje uslova za otkup svih viškova poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

U Sindiktu PPDIVUT smatraju  da treba “maksimalno, kroz uvođenje epidemioloških mjera omogućiti funkcionisanje svih aktera u proizvodnji, kako primarnoj tako i prerađivačkoj industriji, a kako bi i na ovaj način smanjili posljedice izazvane pandemijom virusa Covid-19”.

S obzirom na već vidljive posljedice od izbijanja pandemije, Sindikat PPDIVUT BiH smatra da se na ovaj način može sopstvenim radom omogućiti dovoljno hrane i smanjiti potreba za uvozom i prekomjernim zaduživanjem zbog  uvoza određenih roba.

– Na ovaj način bi se i lakše prevazišla teška situacija gubljenja desetina hiljada radnih mjesta i stvorila mogućnost za nova zapošljavanja, s obzirom da je potreno najmanje ulagati za otvaranje radnih mjesta u ovom sektoru. Ako se ima u vidu koja se sredstva izdvajaju za robe koje se uvoze u BiH, onda se može naći upravo rješenje u domaćoj proizvodnji. Sindikat PPDIVUT BiH spreman je na punu saradnju i podršku svim projektima koji budu išli u pravcu proizvodnje i prerade hrane – kaže se u saopćenju tog sindikata.

 

(FENA)