U FBiH desezonirana industrijska proizvodnja u augustu smanjena u odnosu na juli

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u augustu ove godine, u odnosu na juli, manja je za 2,1 posto.

U augustu 2021. godine, u odnosu na august 2020. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, veća je za 9,1 posto

U augustu 2021. godine u odnosu na juli 2021. godine, Intermedijarni proizvodi veći su za 2,0 posto. Kapitalni proizvodi manji su za 7,8 posto, Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 6,9 posto i Energija manja je za 4,2 posto. Netrajni proizvodi za široku potrošnju su ostali na istom nivou.

U augustu 2021. godine, u odnosu na august 2020. godine, Intermedijarni proizvodi veći su za 16,8 posto, Kapitalni proizvodi veći su za 13,8 posto, Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 10,5 posto i Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 1,8 posto. Energija je manja za 3,8 posto, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Prema područjima KD BiH 2010. desezonirana industrijska proizvodnja u augustu 2021. godine, u odnosu na juli 2021. godine, u Vađenju ruda i kamena manja je za 5,1 posto, u Prerađivačkoj industriji manja je za 1,7 posto i u Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom manja je za 1,6 posto.

U augustu 2021. godine, u odnosu na august 2020. godine, industrijska proizvodnja, kalendarski prilagođena, u Prerađivačkoj industriji veća je za 13,3 posto, u Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom veća je za 0,5 posto. U Vađenju ruda i kamena manja je za 6,8 posto.

Biznis.ba / FENA