U VTK BiH predstavljena važnost primjene Industrije 4.0

Važnost primjene Industrije 4.0 za postizanje veće konkurentnosti na tržištu predstavljena je danas na seminaru “Inovativni poslovni modeli u vremenu Industrije 4.0” koji su u Sarajevu organizovali Vanjskotrgovinska komora BiH i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

Predavač dr. sc. Advan Begović izjavio je da je to jedna od najbitnijih tema današnjice jer je za opstanak industrije na globalnom tržištu potrebno da kroz digitalizaciju postigne veći stepen produktivnosti i inovativnosti, kako bi bili konkurentniji.

– Digitalne tehnologije omogućavaju ostvarivanje simbioze između vrlina ljudskih resursa i tehnologija. Uposlenici preuzimaju kreativne i zahtjevne poslove koji doprinose ispunjavanju zahtjeva kupaca te doprinose razlikovanju na tržištu. Digitalne tehnologije, naspram tome, osiguravaju stabilnost internog procesa i oblikuju efikasno poslovanje – rekao je Begović.

Voditelj programa savjetodavnih usluga u EBRD-u Zihrija Hasović pojasnio je da je današnji seminar organizovan zahvaljujući podršci EU koja je donator programa “Go Digital u BiH”, u okviru kojeg je edukacija i održana.

Pojasnio je da je “Go Digital u BiH” sastavni dio strategije EBRD-a kojom nastoje podržati digitalizaciju i automatizaciju, te unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u BiH.

“Go Digital in BiH” je dizajniran da omogući malim i srednjim preduzećima u BiH pristup finansiranju za investicje koje im mogu pomoći da se usklade sa EU standardima u oblasti zaštite okoliša, sigurnosti i zdravlja na radu, te kvalitete i sigurnosti proizvoda, povećavajući nivo automatizacije i digitalizacije u operativnim procesima.

(Fena)