Usvojen plan jesenje sjetve u TK za 2021.

Vlada Tuzlanskog kantona je danas usvojila plan jesenje sjetve za 2021. godinu koji je sačinjen na osnovu općinskih i gradskih planova jesenje sjetve. Ovim planom predviđeno je da se žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije ukupno oko osam hiljada hektara.

– Sjetvom pšenice kao najznačajnije kulture za ishranu stanovništva planira se zasijati oko četiri hiljade hektara, a to je više u odnosu na prošlogodišnju sjetvu za 42 hektara. Plan sjetve povrća je 623 hektara što je za 28 hektara više nego prošle godine. Krmnim biljem planirano je zasijati oko dvije hiljade hektara i to je za 81 hektar više nego 2020. godine – izjavio je ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vahidin Smajlović.

U ovoj godini u programu novčane podrške za sjetvu predviđeno je sedam miliona KM.

Kada je riječ o organskoj proizvodnji, Ministarsvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nema informaciju koliko će biti zasijano na području TK zemljišta.

– Rebalansom budžeta predvidjeli smo 50 hiljada KM za pomoć organskoj proizvodnji, tako da ćemo vjerujem imati bolje pokazatelje kada se vrate izvještaji o realizaciji tog programa – izjavio je Smajlović.

 

(FENA)