“Alba” s 50 domaćinstava u Zenici otpočela pilot projekt kućnog kompostiranja

Zeničko komunalno preduzeće “Alba”, u saradnji s Njemačkom agencijom za međunarodnu saradnju za održivi razvoj i obrazovanje (GIZ) te Asocijacijom za upravljanje čvrstim otpadom u Bosni i Hercegovini (BASWA), otpočelo je s realizacijom pilot projekta “Kućno kompostiranje na području Grada Zenica”.

U projektu sudjeluje 50 domaćinstava, kojima su na radionici za kompostiranje organskog otpada, uz stručnu podršku u vidu brošura, uručeni i komposteri za njihova dvorišta, a sve s ciljem da ta vrsta otpada ne završi na deponiji.

– Udio organskog u komunalnom otpada je između 30 i 40 posto i cilj je da se on izdvoji te kao takav ostane u baštama, odnosno da se vrati kako kompost za obogaćivanje i poboljšanje kvalitete zemljišta. Prvenstveno se može kompostirati zeleni i smeđi otpad biljnog porijekla iz vrtova, ali mi ćemo se više bazirati na ono što se ne smije kompostirati – kaže menadžer za kvalitet u preduzeću “Alba” Džafer Dautbegović, koji napominje kako organski otpad razlaganjem na deponijama prouzrokuje pojavu „staklene bašte“.

– Naš je interes da ovih, 50 zainteresiranih kasnije prenesu iskustva i na svoje susjede te da se taj broj poveća na što više domaćinstava. Da se u 8.400 kanti, koliko ih mi imamo raspoređenih na području grada, prigradskim naseljima ili ruralnim sredinama, vrati kompostiranju otpada koji nastaje u domaćinstvu. To nije ništa novo, jer svaki pravi domaćin to već i sada radi. Ali, ovo je neki poticaj i stručna pomoć za neke koji se nisu time bavili, da im pokažemo na koji će način doći do kvalitetnog komposta, koji neće praviti neugodnu atmosferu i proizvoditi neugodne mirise – ističe Dautbegović.

Napominje kako, prije svega, meso, kosti i kuhani ostaci hrane, a koji su već na neki način obrađeni, nisu predviđeni ni dobri za kompostiranje, dok je moguće kompostirati lišće, sijeno, travu… te biljni otpad nastao u domaćinstivima u prosecu spravljanja obroka.

Dautbegović najavljuje kako će već u toku ove godine otvoriti i Reciklažno dvorište, u koje će svi građani tog grada moći predati i neke druge vrste otpada, koji se ne sakupljaju u organiziranom odvozu i koji mogu negativno da utiču na okoliš, zdravlje ljudi i životinja.

(FENA)